Prosba

Vážení rodičia!
Dovoľte mi, aby som Vás na začiatku môjho príhovoru, alebo mojej prosby k Vám, čo najsrdečnejšie pozdravil a poprial Vám všetko dobré po tom, čím sme si za posledné tri mesiace prešli.

 Bolo to ťažké obdobie pre Vás, ale aj pre nás, učiteľov ZUŠ V. Habovštiaka, ktorí sme museli promptne zareagovať a naučiť sa učiť aj za iných podmienok. Napriek tomu sa nám túto situáciu podarilo prekonať a individuálna aj kolektívna výučba u nás prebiehala aj za daných podmienok.

 Preto by som Vás, milí rodičia, chcel požiadať, aby ste si aj Vy splnili svoju povinnosť.

 Tak ako učitelia zo všetkých síl a možností učili Vaše deti v danej situácii, zaslúžia si oni aj naša škola, aby ste si vy splnili povinnosť a zaplatili školné v plnej výške, INDIVIDUÁLNA FORMA 7eur/MESAČNE,KOLEKTÍVNA FORMA 5eur/MESAČNE.

 Ako riaditeľ školy by som bol veľmi rád, keby ste pochopili našu situáciu, že škola počíta aj s Vašimi prostriedkami. Ja viem, že sa medzi Vami našli aj takí, ktorí majú problém zaplatiť, pretože výuka neprebiehala ako za normálnych okolností, ale to ani v ZŠ. Verte tomu, že sme mali enormný
záujem odučiť podľa našich najlepších možností a schopností. Nepovedali sme, že sa to nedá, ale hľadali sme možnosť, ako sa to dá.

 ZUŠ nie je krúžok, ako sa mnohí domnievate. Je to škola ako napr. ZŠ, z ktorej tiež nemôžete dieťa odhlásiť kedykoľvek sa Vám zachce. ZUŠ je škola, ktorú Vaše dieťa končí absolvovaním a dostáva o tom aj vysvedčenie.
Preto ma nemilo prekvapili referencie mojich učiteľov, že mnohí z Vás nie ste ochotní zaplatiť školné v plnej výške. Bol by som rád, keby ste zvážili svoje rozhodnutie. Bohužiaľ, sú medzi Vami aj takí, ktorí nezaplatili školné od začiatku školského roku. A dnes je jún. Žeby už od septembra bol
„koronavírus?“

 To naozaj máme prosiť o každú korunu? Od učiteľov (nás )žiadate 100%výkony, ale ja by som bol rád, keby ste si aj Vy splnili tú svoju povinnosť. Verte alebo nie, toto nie je prvý raz, čo sa stretávam s týmto problémom. Riešim to každý rok, ale nie som si istý, či bol „ koronavírus“ aj minulý šk. rok. 7 alebo 5 eur mesačne snáď nie je „celý svet“ a možno by ste to mohli brať aj ako podporu našej škole, že nestojíte pri nás, len keď je dobre, ale aj v tých horších časoch. Preto sa na Vás, rodičov kolektívneho aj individuálneho odboru, ešte raz obraciam s touto prosbou o vyplatenie
školného.

 Ja, ako riaditeľ ZUŠ V. Habovštiaka verím svojim učiteľom a myslím, že takú istú dôveru a podporu si zaslúžia aj od Vás, rodičov.
Ďakujem za pochopenie a porozumenie.

Peter Kučka

Riaditeľ školy

Platby školného

Kolektívny odbor /VV,Tanečný,Dramatický/ 5eur/mesačne – č.ú. SK66 0200 0000 0019 4265 9954
poz. meno ďieťaťa
Individuálny/hra na husliach,klavíri…/ 7eur/mesačne – č.ú. SK66 0200 0000 0019 4265 9954

Ste prvý

Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*