Odbory

Hudobný odbor

Oddelenie klávesových nástrojov

 • hra na klavíri – Mgr. Marta Podbieľančíková (MD), Alena Hlavajová, Monika Madleňáková, Mgr. Eva Šimičáková, Zuzana Žuffová, Mgr. Mária Bistarová, Mgr.Art. Stanislav Bažík
 • hra na akordeóne  – Elena Balleková
 • hra na keyboarde  Mgr Zdeno Reguly

Oddelenie bicích nástrojov, dychových nástrojov a spevu

 • hra na zobcovej flaute – Katarína Ďuriníková, Zuzana Suchánková,
 • hra na priečnej flaute – Katarína Ďuriníková
 • sólový spev – Mgr.Art. Pavol Bažík, Henrieta  Habláková
 • zborový spev – Mgr.Art. Pavol Bažík

Oddelenie strunových nástrojov

 • hra na husliach – Peter Kučka, Miroslav Štefan, Mgr. Bohuslav Kortman,  Magdaléna Hladišová
 • hra na gitare – Mgr. Zdeno Reguly, Mário Kubas

Oddelenie kolektívnych predmetov

 • prípravná hudobná výchova
 • hudobná náuka – Mgr. Eva Šimičáková, Mgr. Bohuslav Kortman

Tanečný odbor

Mgr. Miroslava Malatinková
Ľubomír Jarolín

 • tanečná príprava
 • tanečná prax
 • klasický tanec
 • kreatívny tanec
 • ľudový tanec
 • moderný tanec
 • country tanec
 • národné tance
 • clogging

 

Výtvarný odbor

Mgr. Daniela Krajčiová, Natália Stasová

 • kresba
 • maľba
 • grafika
 • modelovanie
 • dekoratívne činnosti

Literárno-dramatický odbor

Mgr. Zdenka Brozová, Mgr. Jaroslav Broz

 • prípravná dramatická výchova