Aktuality

ČIASTOČNÉ OBNOVENIE VYUČOVANIA – ZMENA!

Oznamujeme Vám, že  od 19. 4. 2021 sa menia podmienky prezenčného vyučovania na našej škole.

  1. Na vyučovaní sa môžu zúčastniť iba žiaci, ktorí navštevujú 1. stupeň základných škôl a žiaci 8. a 9. ročníka základnej školy
  2. Vyučovanie dištančne prebieha naďalej pre skupinovú výučbu, spev, dychové nástroje
  3. Vyučovanie prezenčne  platí pre individuálnu výučbu okrem spevu a dychových nástrojov.
  4. Aby sa títo žiaci mohli vyučovania zúčastniť, sú povinní priniesť potvrdenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
  5. Tí, ktorí takto neučinia, sa môžu zúčasniť iba vyučovania dištančnou formou.
  6. Dištančná forma vyučovania platí pre žiakov II. stupňa ZŠ a starších naďalej, okrem vyššie spomenutých 8. a 9. ročníkov ZŠ.

 


Tlačivá k stiahnutiu sú na tomto odkaze:

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnostia súhlas so spracovaním osobných údajov pre zákonného zástupcu

Četné vyhlásenie o bezinfekčnosti

 

 

Peter Kučka
riaditeľ školy

Naši žiaci a korona. Čo dokázali?

A to nie je všetko. Viac nájdete sem:

Kalendár akcií