Aktuality

Prihláška na ČF2022

Termín odoslania prihlášok je najneskôr do 21. októbra 2022 a to výlučne cez nasledujúce prihlasovacie formuláre:

Bližšie informácie vám zašleme po spracovaní prihlášok.

Prijímame nových žiakov

Riaditeľstvo ZUŠ V. Habovštiaka v Nižnej oznamuje v šetkým záujemcom o štúdium, že v období od 1. do 10. júna 2022 budú prebiehať

 prijímacie skúšky v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore. V hudobnom odbore je možné sa prihlásiť na hru na klavíri, husliach, gitare, flaute, akordeóne, bicích nástrojoch a na spev. Prijímacie skúšky sa budú konať v budove ZUŠ v Nižnej vždy v popoludňajších hodinách od 13:00 do 16:00 hod. a pozostávajú z predvedenia dvoch ľubovoľných piesní a skúšky rytmu.

KONCERT 26.10.2021 o 16:30

Stream organového koncertu z priestorov ZUŠ V. Habovštiaka v Nižnej, ktorý bol venovaný pamiatke “patróna” a zároveň aj k výročiu pomenovania umeleckej školy v Nižnej podľa tohoto nezabudnuteľného človeka, hudobníka, učiteľa a v neposlednom rade aj ogranistu – Vendelína Habovštiaka.

V programe sa predstavili žiačky organovej triedy Mgr. Júlie Habovštiakovej – Viktória Kuloštiaková, Alžbeta Pilarčíková a Timea Malatinková, ktoré študujú hru na organe na Základnej umeleckej škole Ignáca Kolčáka v Námestove. Ako hosť, vystúpila Anežka Kurajdová zo Základnej umeleckej školy Ivana Ballu v Dolnom Kubíne, ktorá spestrila tento koncert hrou na husliach.

Kalendár akcií