• Pre výtvarníkov

  Prosím všetkých rodičov o spätnú väzbu na e-mail nášho výtvarného odboru : vytvarna@zusnizna.sk, aby som mala emailový kontakt na všetkých rodičov a tak mohla s […]

 • Pre výtvarníkov

  Milí naši výtvarníci…  Znova  teda opakujem:Prosím všetkých rodičov o spätnú väzbu na e-mail nášho výtvarného odboru: vytvarna@zusnizna.sk, aby som mala emailový kontakt na všetkých rodičov a tak […]

 • Pre výtvarníkov

  Milí naši výtvarníci, maliari, kresliči …..  Znova opakujem:Prosím všetkých rodičov o spätnú väzbu na e-mail nášho výtvarného odboru: vytvarna@zusnizna.sk, aby som mala emailový kontakt na všetkých rodičov […]

 • ČF2020 – ZMENA

  Milí kolegovia. Chceli by sme Vás upozorniť na zmenu termínov súťaže Čarovná flauta 2020. Uzávierka súťaže, termín zaplatenia štartovného aj termín storna sa mení z […]

 • DÔLEŽITÝ OZNAM

  Milí žiaci, rodičia! Oznamujeme Vám, že  minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a […]

Aktuality

PRERUŠENIE VYUČOVANIA

Oznamujeme Vám, že  minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhodol takto:

 1. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie.
  • Vyučovanie bude na našej škole prebiehať dištančnou formou.
  • Formu, akou bude dištančné vyučovanie prebiehať určí triedny učiteľ.
  • Triedny učiteľ môže využiť tieto spôsoby vyučovania:
   • online vyučovanie na dopredu dohonutej platforme
   • formou písomne zadaných úloh,
   • offline – nahrávaním audia, videa, obrázkov a odosielaním učiteľovi emailom, alebo inou službou, ktorú učiteľ určí.
   • iné – fantázii sa medze nekladú
   • OSOBNÉ STRETNUTIE UČITEĽOV SO ŽIAKMI JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ!!!
 2. Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

Peter Kučka
riaditeľ školy

Usmernenie k začiatku školského roka 2020/2021

Milí rodičia.

Keďže je situácia s COVID-19 ešte stále veľmi vážna, prosíme Vás, aby ste dodržiavali nasledovné nariadenia a usmernenia MŠVVaŠ SR.

pokračovanie článku

Kalendár akcií