Prijímame nových žiakov

19. mája 2022 kortman 0

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Nižnej oznamuje všetkým záujemcom o štúdium, že v období od 1. júna  do 10. júna 2022 budú prebiehať prijímacie skúšky v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore. Prijímacie skúšky […]

Žiacky koncert v Habovke

27. apríla 2022 kortman 0

Žiaci a pedagógovia ZUŠ Vendelína Habovštiaka – elokované pracovisko Habovka si pre vás pripravili hudobný a tanečný program zložený zo skladieb vážnej, populárnej i filmovej […]