ĽH Ostrvka v Bratislave

18. septembra 2023 kortman 0

Festival mladých folklórnych nádejí    V dňoch 15. – 16. septembra 2023 sa naša Ľudová hudba Ostrvka zúčastnila prvého ročníka Festivalu mladých folklórnych nádejí v […]

ŠKOLNÉ 2023/2024

29. augusta 2023 kortman 0

Vážení rodičia, príspevok na úhradu nákladov spojených so štúdiom (ďalej len školné) v školskom roku 2023/2024 sa mení nasledovne: Úhradu je potrebné zrealizovať dvakrát ročne […]

Čarovná flauta 2023

23. júna 2023 admin 0

22. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch 22.-24. november 2023 22. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute […]

Tanec nás spája

1. júna 2023 kortman 0

Tanec nás spája… už od r. 2018, kedy začalo naše tanečné priateľstvo ZUŠ Cífer ZUŠ Trstená ZUŠ Nižná Spoločné zážitky, spoločné vystúpenia, spoločné tanečné skúsenosti… […]