NOVÉ OPATRENIA COVID-19

12. októbra 2020 admin 0

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene […]

Čarovná flauta 2020

2. septembra 2020 admin 0

19. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch 18.-20. november 2020

Prosba

8. júna 2020 admin 0

Vážení rodičia! Dovoľte mi, aby som Vás na začiatku môjho príhovoru, alebo mojej prosby k Vám, čo najsrdečnejšie pozdravil a poprial Vám všetko dobré po […]