Školné 2020/2021

PLATBA PRÍSPEVKU NA ÚHRADU NÁKLADOV SPOJENÝCH SO ŠTÚDIOM (ďalej len ŠKOLNÉ)

Vážení rodičia !

Školné v šk. roku 2020/2021 je možné uhradiť dvakrát ročne na príjmový účet školy:

SK66 0200 0000 0019 4265 9954 (do poznámky uveďte prosím meno dieťaťa!)

– za mesiace IX. – XII. (september až december) do 23.10.2020

– za mesiace I. – VI. (január až jún) do 25.03.2021

Výška školného za jeden mesiac ostáva nezmenená:

Hudobný odbor:

 • Prípravné štúdium – 4 €
 • Žiaci v ročníku – 
 • Štúdium pre dospelých –  10 

Výtvarný odbor:

 • Prípravné štúdium – 4 €
 • Žiaci v ročníku – 5 
 • Štúdium pre dospelých –  10

Tanečný odbor:

 • Prípravné štúdium – 4 €
 • Žiaci v ročníku – 5 

Literárno-dramatický odbor:

 • Prípravné štúdium – 3 €
 • Žiaci v ročníku –
 • Štúdium pre dospelých –  

Prehľadná tabuľka platieb školného:

Odbor Druh štúdia mesačne IX. – XII. I. – VI. rodičovský príspevok
Hudobný odbor Prípravné štúdium 4,00 € 16,00 € 24,00 € 7,00 €
Žiaci v ročníku 7,00 € 28,00 € 42,00 € 7,00 €
Štúdium pre dospelých 10,00 € 40,00 € 60,00 € 7,00 €
Výtvarný odbor Prípravné štúdium 4,00 € 16,00 € 24,00 € 7,00 €
Žiaci v ročníku 5,00 € 20,00 € 30,00 € 7,00 €
Štúdium pre dospelých 10,00 € 40,00 € 60,00 € 7,00 €
Tanečný   odbor Prípravné štúdium 4,00 € 16,00 € 24,00 € 7,00 €
Žiaci v ročníku 5,00 € 20,00 € 30,00 € 7,00 €
Štúdium pre dospelých  
Literárno-dramatický odbor Prípravné štúdium 3,00 € 12,00 € 18,00 € 7,00 €
Žiaci v ročníku 4,00 € 16,00 € 24,00 € 7,00 €
Štúdium pre dospelých 5,00 € 20,00 € 30,00 € 7,00 €

POZOR!

Rodičovský príspevok 7 € je potrebné uhradiť na č. účtu SK07 0200 0000 0000 1913 4332 jedenkrát ročne.

Tento účet je odlišný od účtu na platenie školného!

Peter Kučka

riaditel’ ZUŠ V. Habovštiaka, Nižná

Ste prvý

Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*