Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva o obnovení školského vyučovania v ZUŠ na účel individuálneho vyučovania s jedným žiakom zo dňa 28.5.2020 Vám oznamujeme, že od 1.6.2020 prebieha výchovno-vzdelávací proces v hudobnom odbore podľa mimoriadneho rozvrhu hodín dohodnutého individuálne s pedagógmi Vašich detí. V tejto súvislosti je nevyhnutné pri nástupe do školy predložiť Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa.
Tlačivo na stiahnutie: Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa.

Ďakujeme za pochopenie

Peter Kučka
Riaditeľ ZUŠ V. Habovštiaka, Nižná