Koncert laureátov slovenských a medzinárodných súťaží – 28. 1. 2020

V utorok 28. januára o 17:00 sa uskutočnil v našej koncertnej sále ZUŠ V. Habovštiaka v Nižnej koncert, na ktorom vystúpili mladí umelci, ktorí sa v minulom roku stali laureátmi slovenských aj medzinárodných súťaží. Vidieť a počuť tu gitaru, v podaní Anety Turčinovej a Timoteja Božeka, husle v podaní Anežky Kurajdovej a ako hostia sa k nim pridali Mária Štyráková na flaute a husľové kvarteto.