ČF 2023 – časový harmonogram

 

Streda, 22. 11. 2023
od 10:00 príchod súťažiacich, prezentácia – ZUŠ Nižná – prezentácia bude k dispozícii denne, kým neprídu všetci súťažiaci. 
11:00 – 13:00 Obed – Spojená škola Nižná (mapa)
15:00 otvorenie súťaže
15:15 1. kategória – hra na zobcovej flaute
16:00 2. kategória – hra na zobcovej flaute
17:00 3. kategória – hra na zobcovej flaute
17:30 – 18:30 Večera – Spojená škola Nižná (mapa)
Štvrtok, 23. 11. 2023
7:00 – 8:00 Raňajky – Spojená škola Nižná (mapa)
9:30 4. kategória – hra na zobcovej flaute
10:30 5A. kategória – hra na zobcovej flaute
11:00 5B. kategória – hra na zobcovej flaute
11:00 -13:00 Obed – Spojená škola Nižná (mapa)
14:00 1. kategória – hra na drevených dychových nástrojoch
14:30 2. kategória – hra na drevených dychových nástrojoch
15:15 3. kategória – hra na drevených dychových nástrojoch
16:30 4. kategória – hra na drevených dychových nástrojoch
17:00 – 18:00 Večera – Spojená škola Nižná (mapa)
18:30

vyhodnotenie súťaže v hre na zobcových nástrojoch, koncert pozvaných hostí:

  • Klára Valentovičová – zobcová flauta
  • Martin Suroviak – klavír
  • Benjamín Maga – gitara
Piatok, 24. 11. 2023
7:00 – 8:00 Raňajky – Spojená škola Nižná  (mapa)
09:00 5.A. kategória – hra na drevených dychových nástrojoch
10:45 5.B. kategória – hra na drevených dychových nástrojoch
12:00 vyhodnotenie  výsledkov  súťaže  v  hre  na drevených dychových nástrojoch
11:00 – 12:00 obed – Spojená škola Nižná  (mapa)

predbežný rozpis časov súťažiacich na stiahnutie

Všetky časy v harmonograme sú len orientačné. Zmeny sú vyhradené!