Čarovná flauta 2023-propozície – aktualizované 7.11.

22. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch

22.-24. november 2023

Milí kolegovia!

Srdečne Vás pozývame na 22. ročník národnej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch “Čarovná flauta 2023.

Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

 • Organizátor súťaže: Základná umelecká škola Vendelína Habovštiaka v Nižnej a OZ „PRO ARTE“ pri ZUŠ V. Habovštiaka v Nižnej
 • Termín a miesto konania: 22.-24.  november 2023 – Základná umelecká škola Vendelína Habovštiaka v Nižnej
 • Porota: 
  • Predseda poroty:
   • Mgr. art. Peter Drlička – Konzervatórium Bratislava
  • Členovia poroty:
   • Mgr. Jana Santovjáková – konzervatórium Košice
   • Mgr. art. Radoslav Solárik – konzervatórium J. L. Bellu, Banská Bystrica
   • Mgr. art. Anton Prievalský – konzervatórium J. L. Bellu, Banská Bystrica
   • Mag. Art. Štefan Tokár, konzervatórium P. J. Vejvanovského Kroměříž , Janáčkovo konzervatórium Ostrava

Súťažný poriadok:

Hra na zobcovej flaute:

 • 1. kategória – rok narodenia 2015
 • 2. kategória – rok narodenia 2014
 • 3. kategória – rok narodenia 2013
 • 4. kategória – rok narodenia 2012
 • 5A.  kategória – ročníky 2010 a 2011
 • 5B.  kategória – ročníky 2005 až 2009

Hra na drevených dychových nástrojoch:

 • 1. kategória – rok narodenia 2012
 • 2. kategória – rok narodenia 2011
 • 3. kategória – rok narodenia 2010
 • 4. kategória – rok narodenia 2009
 • 5A.  kategória – ročníky 2007 a 2008
 • 5B.  kategória – ročníky 2005 a 2006

V hre na zobcovej flaute súťažiaci predvedú dve skladby rôznych štýlových období a rôzneho charakteru (pomalá, rýchla). Pre súťažiacich 4. a 5. kategórií naviac platí:

 • Jedna skladba je povinne z obdobia baroka;
 • Druhá skladba z iného štýlového obdobia – skladby musia mať  rôzny charakter;

V hre na drevených dychových nástrojoch súťažiaci interpretujú skladby rôzneho charakteru (pomalá, rýchla). Jedna z nich musí byť od autora 20. storočia a ďalšia z iného štýlového obdobia (t.j. barok, klasicizmus, romantizmus).

Súťaž je jednokolová.

Časové limity:

Hra na zobcovej flaute:

 1. kategória do 4 minút
 2. kategória do 4 minút
 3. kategória do 6 minút
 4. kategória do 6 minút
 5. kategória 8 – 10 minút

Hra na drevených dychových nástrojoch:

 1. kategória 3 – 5 minút
 2. kategória 4 – 6 minút
 3. kategória 5 – 7 minút
 4. kategória 6 – 8 minút
 5. kategória 8 – 10 minút

Dodržanie časového limitu je podmienkou v každej kategórii!

Organizačné pokyny:

 

Streda, 22. 11. 2023
od 10:00 príchod súťažiacich, prezentácia – ZUŠ Nižná – prezentácia bude k dispozícii denne, kým neprídu všetci súťažiaci. 
11:00 – 13:00 Obed – Spojená škola Nižná (mapa)
15:00 otvorenie súťaže
15:15 1. kategória – hra na zobcovej flaute
16:00 2. kategória – hra na zobcovej flaute
17:00 3. kategória – hra na zobcovej flaute
17:30 – 18:30 Večera – Spojená škola Nižná (mapa)
Štvrtok, 23. 11. 2023
7:00 – 8:00 Raňajky – Spojená škola Nižná (mapa)
9:30 4. kategória – hra na zobcovej flaute
10:30 5A. kategória – hra na zobcovej flaute
11:00 5B. kategória – hra na zobcovej flaute
11:00 -13:00 Obed – Spojená škola Nižná (mapa)
14:00 1. kategória – hra na drevených dychových nástrojoch
14:30 2. kategória – hra na drevených dychových nástrojoch
15:15 3. kategória – hra na drevených dychových nástrojoch
16:30 4. kategória – hra na drevených dychových nástrojoch
17:00 – 18:00 Večera – Spojená škola Nižná (mapa)
18:30

vyhodnotenie súťaže v hre na zobcových nástrojoch, koncert pozvaných hostí:

 • Klára Valentovičová – zobcová flauta
 • Martin Suroviak – klavír
 • Benjamín Maga – gitara
Piatok, 24. 11. 2023
7:00 – 8:00 Raňajky – Spojená škola Nižná  (mapa)
09:00 5.A. kategória – hra na drevených dychových nástrojoch
10:45 5.B. kategória – hra na drevených dychových nástrojoch
12:00 vyhodnotenie  výsledkov  súťaže  v  hre  na drevených dychových nástrojoch
11:00 – 12:00 obed – Spojená škola Nižná  (mapa)

predbežný rozpis časov súťažiacich na stiahnutie

Všetky časy v harmonograme sú len orientačné. Zmeny sú vyhradené!

Ubytovanie a strava:

Strava a ubytovanie budú zabezpečená v Spojenej škole v Nižnej a na súkromí.

Ceny za stravovanie (cena za jednu jednotku):

 • Ubytovanie: 12,00
 • Raňajky: 2,50 €
 • Obed : 4,50 €
 • Večera: 3,00 €

Účastnícke poplatky:

Účastnícke poplatky hradia všetci účastníci súťaže.

 • Súťažiaci: 12 €
 • Korepetítor: 10 €
 • Pedagóg: 10 €
 • Pozorovateľ: 10 €

Do 31. októbra 2023 je potrebné uhradiť všetky poplatky poštovým peňažným poukazom typu H na adresu:

ZUŠ V. Habovštiaka
Nová Doba 482
027 43 Nižná

Do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka alebo názov školy. Prihláška bude akceptovaná až po uhradení všetkých poplatkov. Ak budete jednou poukážkou uhrádzať poplatky za viac osôb, prosíme do správy pre prijímateľa uviesť aj meno a sumu.

Účasť na súťaži je možné stornovať najneskôr do 31. októbra 2023 na telefónnych číslach:

0911/890 958; 0911/276 075

Cestovné náklady si hradí každý účastník sám.

Poplatky sa v prípade neospravedlnenej neúčasti nevracajú.

Termín odoslania prihlášok najneskôr do 20. októbra 2023 a to výlučne cez nasledujúce prihlasovacie formuláre:

Bližšie informácie vám zašleme po spracovaní prihlášok.

 

Výstava a servis nástrojov

Počas trvania našej súťaže bude k dispozícii pán František Venclů, ktorý vykonáva servis dychových hudobných nástrojov už od roku 2012 a ročne dokáže nastaviť až 500 nástrojov. Tomuto remeslu sa vyučil v Kraslicích, pri majstroch vo Viedni a tiež v Crampon Buffet vo Francúzsku. Viac o ňom na stránke www.hudebnilazne.cz .  

V rámci servisu Vám môže ponúknuť:

 • servis všetkých drevených dychových nástrojov
 • po dobu opravy prenájom nástrojov (po osobnom dohovore, priečne flauty, saxofóny, klarinety)
 • vlastné produkty – opravársku sadu pre priečne flauty, video o sade a brožúrke sem: https://youtu.be/NsHdiCHz7OM

PRAJEME VÁM VEĽA CHUTI A ÚSPECHOV PRI PRÍPRAVE NA SÚŤAŽ.

organizačný tím.