Čarovná flauta 2021

20. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch

24.-26. november 2021

Milí kolegovia!

Srdečne Vás pozývame na 20. ročník národnej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch “Čarovná flauta 2021”. Hneď na začiatku Vás však chceme upozorniť, že konanie súťaže bude podmienené aktuálnou epidemiologickou situáciou ohľadom pandémie ochorenia COVID-19

 • Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
 • Organizátor súťaže: Základná umelecká škola Vendelína Habovštiaka v Nižnej a OZ „PRO ARTE“ pri ZUŠ V. Habovštiaka v Nižnej
 • Termín a miesto konania: 24.-26.  november 2021 – Základná umelecká škola Vendelína Habovštiaka v Nižnej
 • Porota: Členmi poroty budú pedagógovia dychového odboru konzervatórií a ZUŠ.

Súťažný poriadok:

Hra na zobcovej flaute:

 • 1. kategória – rok narodenia 2013
 • 2. kategória – rok narodenia 2012
 • 3. kategória – rok narodenia 2011
 • 4. kategória – rok narodenia 2010
 • 5A.  kategória – ročníky 2008 a 2009
 • 5B.  kategória – ročníky 2006 a 2007

Hra na drevených dychových nástrojoch:

 • 1. kategória – rok narodenia 2010
 • 2. kategória – rok narodenia 2009
 • 3. kategória – rok narodenia 2008
 • 4. kategória – rok narodenia 2007
 • 5A.  kategória – ročníky 2005 a 2006
 • 5B.  kategória – ročníky 2003 a 2004

V hre na zobcovej flaute súťažiaci predvedú dve skladby rôznych štýlových období a rôzneho charakteru (pomalá, rýchla). Pre súťažiacich 4. a 5. kategórií naviac platí:

 • Jedna skladba je povinne z obdobia baroka;
 • Druhá skladba z iného štýlového obdobia – skladby musia mať  rôzny charakter;

V hre na drevených dychových nástrojoch súťažiaci interpretujú skladby rôzneho charakteru (pomalá, rýchla). Jedna z nich musí byť od autora 20. storočia a ďalšia z iného štýlového obdobia (t.j. barok, klasicizmus, romantizmus).

Súťaž je jednokolová.

LAUREÁTI UPLYNULÝCH ROČNÍKOV SA V TEJ ISTEJ SÚŤAŽI NEZÚČASTNIA!

Časové limity:

Hra na zobcovej flaute:

 1. kategória do 4 minút
 2. kategória do 4 minút
 3. kategória do 6 minút
 4. kategória do 6 minút
 5. kategória 8 – 10 minút

Hra na drevených dychových nástrojoch:

 1. kategória 3 – 5 minút
 2. kategória 4 – 6 minút
 3. kategória 5 – 7 minút
 4. kategória 6 – 8 minút
 5. kategória 8 – 10 minút

Dodržanie časového limitu je podmienkou v každej kategórii!

Organizačné pokyny:

Organizačné pokyny sú len orientačné. Po spracovaní všetkých prihlášok budú upravené podľa počtu prihlásených účastníkov.

Streda, 24. 11. 2021
  príchod súťažiacich, prezentácia – ZUŠ Nižná
15:00 otvorenie súťaže
15:30 súťaž 1. a 2. kategórie v hre na zobcových nástrojoch
Štvrtok, 25. 11. 2021
9:00 pokračovanie súťaže3.  4.,  5a. a 5b. kategórie v hre na zobcových nástrojoch
12:15 -14:00 obed
13:00 pokračovanie súťaže  1., 2., 3. a 4. kategórie v hre na drevených dychových nástrojoch
18:15 vyhodnotenie súťaže v hre na zobcových nástrojoch, koncert pozvaných hostí
Piatok, 26. 11. 2021
09:00-11:10 pokračovanie súťaže 5A. a 5B. kategórie v hre na drevených dychových nástrojoch
11:30-12:00 vyhodnotenie  výsledkov  súťaže  v  hre  na drevených dychových nástrojoch
12:00 obed

Ubytovanie a strava:

Ubytovanie bude zabezpečené v súkromí. V rámci ubytovania sú zabezpečené raňajky v priestoroch školskej jedálne ZŠ Nižná. Ubytovanie je možné poskytnúť aj deň vopred. Túto možnosť si však musíte dohodnúť telefonicky na nižšie uvedených kontaktných číslach.

Strava bude zabezpečená v priestoroch školskej jedálne ZŠ v Nižnej.

Ceny za ubytovanie a stravovanie (cena za jednu jednotku):

 • Ubytovanie s raňajkami: 10 €
 • Obed : 4,00 €
 • Večera: 3,00 €

Účastnícke poplatky:

Účastnícke poplatky hradia všetci účastníci súťaže.

 • Súťažiaci: 12 €
 • Korepetítor: 10 €
 • Pedagóg: 10 €
 • Pozorovateľ: 10 €

Do 31. októbra 2021 je potrebné uhradiť všetky poplatky poštovým peňažným poukazom typu H na adresu:

ZUŠ V. Habovštiaka
Nová Doba 482
027 43 Nižná

Do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka alebo názov školy. Prihláška bude akceptovaná až po uhradení všetkých poplatkov. Ak budete jednou poukážkou uhrádzať poplatky za viac osôb, prosíme do správy pre prijímateľa uviesť aj meno a sumu.

Účasť na súťaži je možné stornovať najneskôr do 29. októbra 2021 na telefónnych číslach:

043/5381 264; 0911/890 958; 0911/276 075

Cestovné náklady si hradí každý účastník sám.

Poplatky sa v prípade neospravedlnenej neúčasti nevracajú.

Termín odoslania prihlášok najneskôr do 31. októbra 2021 a to výlučne cez tento elektronický formulár.

Bližšie informácie vám zašleme po spracovaní prihlášok.

PRAJEME VÁM VEĽA CHUTI A ÚSPECHOV PRI PRÍPRAVE NA SÚŤAŽ.

organizačný tím.