Čarovná flauta 2021 – ONLINE

20. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch

24.-26. november 2021

Milí kolegovia!

Srdečne Vás pozývame na 20. ročník národnej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch “Čarovná flauta 2021”. Hneď na začiatku Vás však chceme upozorniť, že kvôli pandémii ochorenia COVID-19, súťaž bude opäť presunutá do ONLINE PRIESTORU.

 • Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
 • Organizátor súťaže: Základná umelecká škola Vendelína Habovštiaka v Nižnej a OZ „PRO ARTE“ pri ZUŠ V. Habovštiaka v Nižnej
 • Termín a miesto konania: 24.-26.  november 2021 – Základná umelecká škola Vendelína Habovštiaka v Nižnej
 • Porota: Členmi poroty budú pedagógovia dychového odboru konzervatórií a ZUŠ.

Súťažný poriadok:

Hra na zobcovej flaute:

 • 1. kategória – rok narodenia 2013
 • 2. kategória – rok narodenia 2012
 • 3. kategória – rok narodenia 2011
 • 4. kategória – rok narodenia 2010
 • 5A.  kategória – ročníky 2008 a 2009
 • 5B.  kategória – ročníky 2006 a 2007

Hra na drevených dychových nástrojoch:

 • 1. kategória – rok narodenia 2010
 • 2. kategória – rok narodenia 2009
 • 3. kategória – rok narodenia 2008
 • 4. kategória – rok narodenia 2007
 • 5A.  kategória – ročníky 2005 a 2006
 • 5B.  kategória – ročníky 2003 a 2004

V hre na zobcovej flaute súťažiaci predvedú dve skladby rôznych štýlových období a rôzneho charakteru (pomalá, rýchla). Pre súťažiacich 4. a 5. kategórií naviac platí:

 • Jedna skladba je povinne z obdobia baroka;
 • Druhá skladba z iného štýlového obdobia – skladby musia mať  rôzny charakter;

V hre na drevených dychových nástrojoch súťažiaci interpretujú skladby rôzneho charakteru (pomalá, rýchla). Jedna z nich musí byť od autora 20. storočia a ďalšia z iného štýlového obdobia (t.j. barok, klasicizmus, romantizmus).

Súťaž je jednokolová.

LAUREÁTI UPLYNULÝCH ROČNÍKOV SA V TEJ ISTEJ SÚŤAŽI NEZÚČASTNIA!

Časové limity:

Hra na zobcovej flaute:

 1. kategória do 4 minút
 2. kategória do 4 minút
 3. kategória do 6 minút
 4. kategória do 6 minút
 5. kategória 8 – 10 minút

Hra na drevených dychových nástrojoch:

 1. kategória 3 – 5 minút
 2. kategória 4 – 6 minút
 3. kategória 5 – 7 minút
 4. kategória 6 – 8 minút
 5. kategória 8 – 10 minút

Dodržanie časového limitu je podmienkou v každej kategórii!

Nahratie videa:

Na nahratie videa Vám bude stačí obyčajný smartfón. V nastaveniach kamery si vyberiete kvalitu nahrávania videa na HD 1280×720, 30fps (30snímok za sekundu). Video prosím nahrávajte na šírku (landscape), nie na výšku! V online prihláške je priestor na vloženie súborov s Vaším videom, kde každú súťažnú skladbu nahrajte ako samostatný videosúbor. Kvôli tomuto je treba mať účet na googli, keďže pridávanie súborov je práve týmto podmienené.

Účastnícke poplatky:

Účastnícky poplatok 12 € hradia len súťažiaci.

Do 20. novembra 2021 je potrebné uhradiť všetky poplatky poštovým peňažným poukazom typu H na adresu:

ZUŠ V. Habovštiaka
Nová Doba 482
027 43 Nižná

Do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka alebo názov školy. Prihláška bude akceptovaná až po uhradení všetkých poplatkov. Ak budete jednou poukážkou uhrádzať poplatky za viac osôb, prosíme do správy pre prijímateľa uviesť aj meno a sumu.

 

Poplatky a COVID-19 

Prosíme Vás, aby ste poplatky uhrázdali len za súťažiacich. Ostatné poplatky – za pedagógov, korepetítorov, pozorovateľov nie.

 

 

Účasť na súťaži je možné stornovať najneskôr do 22. novembra 2021 na telefónnych číslach:

043/5381 264; 0911/890 958; 0911/276 075

Termín odoslania prihlášok najneskôr do 22. novembra 2021 a to výlučne cez tento elektronický formulár.

Bližšie informácie vám budeme zasielať priebežne.

PRAJEME VÁM VEĽA CHUTI A ÚSPECHOV PRI PRÍPRAVE NA SÚŤAŽ.

organizačný tím.