Dôležitý oznam

25. októbra 2021 admin 0

Oznamujeme všetkým žiakom našej školy, že z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie ochorenia COVID-19, vyučovanie všetkých kolektívnych predmetov, t.j. výtvarný odbor, tanečný odbor, Literárno-dramatický odbor, […]