Hudobná náuka – inšpirácie na doma

Milí hudobníci! Nové opatrenia nám opäť nedovoľujú učiť sa spolu v škole, preto vám znovu ponúkame niekoľko tipov na domáce samoštúdium.

Teória

  • Opakovanie a precvičovanie učiva všetkých ročníkov hravou formou prostredníctvom aplikácie Noutee, ktorá funguje na všetkých typoch zariadení (Apple iOS, Android, Windows, Mac OS X).
  • Pre zdatných v angličtine – precvičovanie nôt, stupníc, intervalov, akordov s možnosťou prispôsobenia si cvičení (Musictheory) a rôzne hudobné hry a kvízy (Musictechteacher)
  • Hudobné nástroje: Obrázkové a zvukové pexeso , Spoznáš nástroj podľa siluety hudobníka, ktorý na ňom hrá? Čo to hrá?

Hudobné videá, počúvanie hudby

Hudobné hry