Čarovná flauta 2020- aktualizované

Milí kolegovia!

Keďže si náš (ne)milý COVID robí svoju robotu dobre, boli sme nútení s našou súťažou niečo vymyslieť. A keďže musíme spraviť tak, aby aj ovca bola celá, aj vlk sýty, dočasne presunieme našu súťaž do online priestoru. A preto sme pre Vás prichystali prácu naviac. Budete nahrávať video 🙂

Na nahratie videa Vám bude stačí obyčajný smartfón. V nastaveniach kamery si vyberiete kvalitu nahrávania videa na HD 1280×720, 30fps (30snímok za sekundu). Video prosím nahrávajte na šírku (landscape), nie na výšku! V online prihláške je priestor na vloženie súborov s Vaším videom, kde každú súťažnú skladbu nahrajte ako samostatný videosúbor. Kvôli tomuto je treba mať účet na googli, keďže pridávanie súborov je práve týmto podmienené.

Aktualizované pravidlá súťaže:

 • Vyhlasovateľ súťaže:Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
 • Organizátor súťaže: Základná umelecká škola Vendelína Habovštiaka v Nižnej a OZ „PRO ARTE“ pri ZUŠ V. Habovštiaka v Nižnej
 • Termín a miesto konania: Online internetový priestor, prijímané súbory budú akceptované do 27. 11 2020
 • Porota:Členmi poroty budú pedagógovia dychového odboru konzervatórií a ZUŠ.

Súťažný poriadok:

Hra na zobcovej flaute:

 • kategória – rok narodenia 2012
 • kategória – rok narodenia 2011
 • kategória – rok narodenia 2010
 • kategória – rok narodenia 2009
 • kategória – ročníky 2007 a 2008
 • kategória – ročníky 2005 a 2006

Hra na drevených dychových nástrojoch:

 • kategória – rok narodenia 2009
 • kategória – rok narodenia 2008
 • kategória – rok narodenia 2007
 • kategória – rok narodenia 2006
 • kategória – ročníky 2004 a 2005
 • kategória – ročníky 2002 a 2003

V hre na zobcovej flaute súťažiaci predvedú dve skladby rôznych štýlových období a rôzneho charakteru (pomalá, rýchla). Pre súťažiacich 4. a 5. kategórií naviac platí:

 • Jedna skladba je povinne z obdobia baroka;
 • Druhá skladba z iného štýlového obdobia – skladby musia mať  rôzny charakter;

V hre na drevených dychových nástrojoch súťažiaci interpretujú skladby rôzneho charakteru (pomalá, rýchla). Jedna z nich musí byť od autora 20. storočia a ďalšia z iného štýlového obdobia (t.j. barok, klasicizmus, romantizmus).

Súťaž je jednokolová.

Časové limity:

Hra na zobcovej flaute:

 1. kategória do 4 minút
 2. kategória do 4 minút
 3. kategória do 6 minút
 4. kategória do 6 minút
 5. kategória 8 – 10 minút

Hra na drevených dychových nástrojoch:

 1. kategória 3 – 5 minút
 2. kategória 4 – 6 minút
 3. kategória 5 – 7 minút
 4. kategória 6 – 8 minút
 5. kategória 8 – 10 minút

Dodržanie časového limitu je podmienkou v každej kategórii!

 

Organizačné pokyny:

 • Nahraté video je potrebné odoslať aj s vyplnenou prihláškou cez webový formulár najneskôr do 27.11.2020.
 • Porota zhodnotí výkony súťažiacich
 • Výsledky súťaže budú zverejnené na stránke našej školy najneskôr do 4.12.2020
 • Ak to situácia dovolí, víťazi jednotlivých kategórií budú pozvaní na spoločný koncert víťazov spojený s odovzdávaním cien a ďalším zaujímavým programom. V opačnom prípade Vám ceny doručíme.

Účastnícke poplatky:

Účastnícke poplatky hradia všetci súťažiaci. Výška účastníckeho poplatku je 12 EUR a treba ho mať uhradený do uzávierky súťaže, a to je 27.11.2020. Úhradu prosíme realizujte poštovým peňažným poukazom typu H na adresu:

ZUŠ V. Habovštiaka
Nová Doba 482
027 43 Nižná

Do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka alebo názov školy. Prihláška bude akceptovaná až po uhradení všetkých poplatkov. Ak budete jednou poukážkou uhrádzať poplatky za viac osôb, prosíme do správy pre prijímateľa uviesť aj meno a sumu.

Účasť na súťaži je možné stornovať najneskôr do 27.11.2020 na telefónnych číslach:

043/5381 264; 0911/890 958; 0911/276 075

ONLINE PRIHlÁŠKA ČAROVNÁ FLAUTA 2020