Usmernenie k začiatku školského roka 2020/2021

Milí rodičia.

Keďže je situácia s COVID-19 ešte stále veľmi vážna, prosíme Vás, aby ste dodržiavali nasledovné nariadenia a usmernenia MŠVVaŠ SR.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa/žiaka do školy sa dieťa/žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Podľa pokynov MŠVVaŠ SR platí povinnosť:

  • predložiť pri prvom nástupe žiaka do ZUŠ vyhlásenie zákonného zástupcu, že žiak neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a zdravotný dotazník.
  • dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia pri príchode a odchode žiaka zo školy
  • chodiť v priestoroch školy v ochrannom rúšku
  • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne informovať príslušného pedagóga a vedenie školy,
  • osoba ktorá sprevádza žiaka, nemôže vstúpiť do vnútorných priestorov školy (okrem rodičov, ktorých deti prvýktrát nastupujú do ZUŠ).

Nakoľko chceme, aby boli Vaše deti v bezpečí, prosíme Vás, aby sa správali zodpovedne!

ĎAKUJEME

Dokumenty na vyplnenie:

Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu
Zdravotny_dotaznik