Pozvánka

Dňa 17. 10. 2017 o 16:15 sa v koncertnej sále ZUŠ Vendelína Habovštiaka v Nižnej uskutoční žiacky koncert spojený s plenárnou
rodičovskou schôdzou.

Srdečne Vás všetkých pozývame.