Čarovná flauta 2017

16. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch

22.-24. november 2017

 

 

Milí kolegovia!

Srdečne Vás pozývame na 16. ročník národnej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch “Čarovná flauta 2017”

 • Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
 • Organizátor súťaže: Základná umelecká škola Vendelína Habovštiaka v Nižnej a OZ „PRO ARTE“ pri ZUŠ V.Habovštiaka v Nižnej
 • Termín a miesto konania: 22. – 24.  november 2017 – Základná umelecká škola Vendelína Habovštiaka v Nižnej
 • Porota: Členmi poroty budú pedagógovia dychového odboru konzervatórií a ZUŠ.

 

Súťažný poriadok:

Hra na zobcovej flaute:

 • 1. kategória – rok narodenia 2009
 • 2. kategória – rok narodenia 2008
 • 3. kategória – rok narodenia 2007
 • 4. kategória – rok narodenia 2006
 • 5A.  kategória – ročníky 2004 až 2005
 • 5B.  kategória – ročníky 2002 až 2003

 

Hra na drevených dychových nástrojoch:

 • 1. kategória – rok narodenia 2006
 • 2. kategória – rok narodenia 2005
 • 3. kategória – rok narodenia 2004
 • 4. kategória – rok narodenia 2003
 • 5A.  kategória – ročníky 2001 až 2002
 • 5B.  kategória – ročníky 1999 až 2000

 

V hre na zobcovej flaute súťažiaci predvedú dve skladby rôznych štýlových období a rôzneho charakteru (pomalá, rýchla). Pre súťažiacich 4. a 5. kategórií naviac platí:

 • Jedna skladba je povinne z obdobia baroka;
 • Druhá skladba z iného štýlového obdobia – skladby musia mať  rôzny charakter;

 

V hre na drevených dychových nástrojoch súťažiaci interpretujú skladby rôzneho charakteru (pomalá, rýchla). Jedna z nich musí byť od autora 20. storočia a ďalšia z iného štýlového obdobia (t.j. barok, klasicizmus, romantizmus).

 

Súťaž je jednokolová.

Časové limity:

Hra na zobcovej flaute:

 1. kategória do 4 minút
 2. kategória do 4 minút
 3. kategória do 6 minút
 4. kategória do 6 minút
 5. kategória 8 – 10 minút

 

Hra na drevených dychových nástrojoch:

 1. kategória 3 – 5 minút
 2. kategória 4 – 6 minút
 3. kategória 5 – 7 minút
 4. kategória 6 – 8 minút
 5. kategória 8 – 10 minút

 

Dodržanie časového limitu je podmienkou v každej kategórii!

 

Organizačné pokyny:

Streda, 22. 11. 2017
príchod súťažiacich, prezentácia – ZUŠ Nižná
15:00 otvorenie súťaže
15:30 súťaž 1. a 2. kategórie v hre na zobcových nástrojoch
Štvrtok, 23. 11. 2017
9:00 pokračovanie súťaže3.  4.,  5a. a 5b. kategórie v hre na zobcových nástrojoch
12:15 -14:00 obed
13:00 pokračovanie súťaže  1., 2., 3. a 4. kategórie v hre na drevených dychových nástrojoch
18:15 vyhodnotenie súťaže v hre na zobcových nástrojoch, koncert pozvaných hostí
Piatok, 24. 11. 2017
09:00-11:10 pokračovanie súťaže 5A. a 5B. kategórie v hre na drevených dychových nástrojoch
11:30-12:00 vyhodnotenie  výsledkov  súťaže  v  hre  na drevených dychových nástrojoch
12:00 obed

Podrobný rozpis časov, kedy budú súťažiaci prezentovať svoj program. Tento rozpis je len orientačný

 

Ubytovanie a strava:

Ubytovanie bude zabezpečené v súkromí. V rámci ubytovania sú zabezpečené raňajky v priestoroch školskej jedálne ZŠ Nižná. Ubytovanie je možné poskytnúť aj deň vopred. Túto možnosť si však musíte dohodnúť telefonicky na nižšie uvedených kontaktných číslach.

Strava bude zabezpečená v priestoroch školskej jedálne ZŠ v Nižnej.

Ceny za ubytovanie a stravovanie (cena za jednu jednotku):

 • Ubytovanie s raňajkami: 10 €
 • Obed : 3,50 €
 • Večera: 2,50 €

 

Účastnícke poplatky:

Účastnícke poplatky hradia všetci účastníci súťaže.

 • Súťažiaci: 12 €
 • Korepetítor: 10 €
 • Pedagóg: 10 €
 • Pozorovateľ: 10 €

 

Do 31. októbra 2017 je potrebné uhradiť všetky poplatky poštovým peňažným poukazom typu H na adresu:

ZUŠ V. Habovštiaka
Nová Doba 482
027 43 Nižná

 

Do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka alebo názov školy. Prihláška bude akceptovaná až po uhradení všetkých poplatkov. Ak budete jednou poukážkou uhrádzať poplatky za viac osôb, prosíme do správy pre prijímateľa uviesť aj meno a sumu.

 

Účasť na súťaži je možné stornovať najneskôr do 27. októbra 2017 na telefónnych číslach:

043/5381 264; 0911/890 958; 0911/276 075

Cestovné náklady si hradí každý účastník sám.

Poplatky sa v prípade neospravedlnenej neúčasti nevracajú.

Termín odoslania prihlášok najneskôr do 20. októbra 2017 a to výlučne cez tento elektronický formulár.

Bližšie informácie vám zašleme po spracovaní prihlášok.

 

 

PRAJEME VÁM VEĽA CHUTI A ÚSPECHOV PRI PRÍPRAVE NA SÚŤAŽ.

 

 

 

organizačný tím.