Dôležitý oznam

25. októbra 2021 admin 0

Oznamujeme všetkým žiakom našej školy, že z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie ochorenia COVID-19, vyučovanie všetkých kolektívnych predmetov, t.j. výtvarný odbor, tanečný odbor, Literárno-dramatický odbor, […]

Čarovná flauta 2020

2. septembra 2020 admin 0

19. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch 18.-20. november 2020