Nižnianske minisynkopy 2022 – záznam

V nedeľu 24. apríla 2022 v DK v Nižnej sa uskutočnil ďalší ročník prehliadky speváckych talentov ľudových piesní Nižnianske minisynkopy. Okrem talentovaných mladých spevákov, ktorých sprevádzala ľudová hudba Cifrovaná muzika, sa predstavili aj hostia: Drahoš Daloš, výrobca gájd, fujár, píšťal a majster cechu gajdošského, ľudová hudba bratov Murinovcov, detská ľudová hudba Ostrvka a zatancovali aj žiaci tanečného odboru Základnej umeleckej školy V. Habovštiaka. Program slovom uvádzala Eva Štefanová.