Keď odfúkne lokomotíva

Slávnostné otvorenie hlavnej letnej turistickej sezóny na Oravskej lesnej železnici v Oravskej Lesnej
12. 5. 2024. A tanečníci boli pri tom!
Najmladšia skupina tanečníkov zo ZUŠ V. Habovštiaka prežila krásnu slnečnú nedeľu s vláčikom, v prírode, na ľudovú nôtu. Deti sa predstavili pásmom jarných hier návštevníkom železnice na hornej stanici Sedlo Beskyd. Vzhľadom na vysokú návštevnosť tejto akcie s bohatým kultúrnym programom svoje vystúpenie počas dňa opakovali až šesť krát. Medzi tancovaním si vychutnali všetky dobroty, čo im rodičia nabalili a organizátori pripravili na malom pikniku, zahrali sa rôzne hry, pozreli panorámu okolia z vyhliadkovej veže, vymysleli spoločne pesničku a stihli vyrobiť i malé prekvapenie pre maminky, ktoré v tento deň oslavovali svoj sviatok.

Deň plný veselých zážitkov i tanečných povinností deti zvládli výborne, za čo im patrí pochvala! Už te-
raz sa všetci tešia na ďalšie spoločné dobrodružstvá.

« 1 z 2 »