Veselo i úspešne na tanečnej

Všetci žiaci tanečného odboru ZUŠ V. Habovštiaka v Nižnej od začiatku školského roka usilovne trénu-
jú. Do každej tanečnej hodiny dávajú veľa energie a chuti, pracujú na svojej kondícii i tanečnej technike v rôznych tanečných štýloch. Postupne spolu pripravili viacero choreografií, ktoré prezentovali nielen na domácej pôde.

V marci a apríli sa staršie žiačky úspešne predstavili na talentovej prehliadke „Tvrdošín hľadá talent“,
kde si svojou choreografiou „Rosa linda“ v latino štýle vytancovali účasť vo finále. Svoje sily si zmerali aj s inými tanečníkmi 13. 4. 2024 na celoslovenskej súťaži „Dance Poetry“ v Nemšovej. V silnej konkurencii veľkých tanečných klubov a skupín z celého Slovenska si vytancovali krásne umiestnenia v rôznych vekových i tanečných kategóriách – 1x 1. miesto, 2x 2. miesto, 2x 3. miesto.
Ďalšie tanečné kroky na konci apríla smerovali do Žiliny na „Deň tanca“. V nedeľu 28. 4. 2024 sa tu uskutočnila krajská súťažná prehliadka moderného a módneho tanca. Súťažilo sa opäť v rôznych vekových kategóriách i v rôznych tanečných štýloch. Repertoár našich tanečníkov bol pestrý a po prvý krát sa súťažne predstavila aj mladšia skupina. Energia a usilovnosť z tréningov bola opäť odmenená nielen potleskom divákov, ale i uznaním odbornej poroty – 4x 1. miesto, 3x 2. miesto, 3x špeciálna cena poroty. Tri choreografie postúpili aj do celoslovenského kola v Žiari nad Hronom, kde tanečníci vycestovali 14. 5. Bol to opäť krásny tanečný deň. Medailové umiestnenie – 3. miesto si tentokrát priniesli len staršie diev-
čatá v kategórii hip hop & break dance juniori. V silnej konkurencii sa však nestratili ani mladšie skupiny. Všetci získali nové skúsenosti, absolvovali hip hop workshop so známym tanečníkom a choreografom Norom Grofčíkom, latino workshop s Máriom Lopezom a deň ukončili diskotékou zúčastnených skupín.

Každé vystúpenie dodáva tanečníkom malým i veľkým veľa motivácie a energie do ďalších tréningov,
nových choreografií i spoločných tanečných zážitkov. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom umožňujú tanečnému odboru prezentovať svoju prácu a tanečníkom zažívať spoločné dobrodružstvá.