Žiacky koncert

Srdečne vás pozývame na ďalší z pravidelných koncertov, na ktorom sa predstavia žiaci hudobného odboru našej základnej umeleckej školy. Koncert sa uskutoční v tradičnom čase, v utorok 12. 3. 2024 o 16:15 v koncertnej sále ZUŠ V. Habovštiaka v Nižnej.

Tešíme sa na vašu účasť.