ČF22-časový harmonogram

Streda, 23. 11. 2022
  príchod súťažiacich, prezentácia – ZUŠ Nižná
14:45 otvorenie súťaže
15:00 súťaž všetkých kategórií v hre na zobcových nástrojoch
18:00 vyhodnotenie súťaže v hre na zobcových nástrojoch
Štvrtok, 24. 11. 2022
9:00 súťaž všetkých kategórií v hre na drevených dychových nástrojoch
11:30 -14:00 obed
14:00 vyhodnotenie súťaže v hre na drevených dychových nástrojoch

Stiahnite si podrobný časový harmonogram kliknutím na odkaz nižšie:
Časové rozdelenie súťažiacich do jednotlivých dní 

Všetky časy v harmonograme sú len orientačné. Zmeny sú vyhradené!