Čarovná flauta 2022 -aktualizované 31.11

21. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch

23.-24. november 2022

Milí kolegovia!

Srdečne Vás pozývame na 21. ročník národnej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch “Čarovná flauta 2022”. Hneď na začiatku Vás však chceme upozorniť, že konanie súťaže bude podmienené aktuálnou epidemiologickou situáciou ohľadom pandémie ochorenia COVID-19

 • Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
 • Organizátor súťaže: Základná umelecká škola Vendelína Habovštiaka v Nižnej a OZ „PRO ARTE“ pri ZUŠ V. Habovštiaka v Nižnej
 • Termín a miesto konania: 23.-25.  november 2022 – Základná umelecká škola Vendelína Habovštiaka v Nižnej
 • Porota: Členmi poroty budú pedagógovia dychového odboru konzervatórií a ZUŠ.

Súťažný poriadok:

Hra na zobcovej flaute:

 • 1. kategória – rok narodenia 2014
 • 2. kategória – rok narodenia 2013
 • 3. kategória – rok narodenia 2012
 • 4. kategória – rok narodenia 2011
 • 5A.  kategória – ročníky 2009 a 2010
 • 5B.  kategória – ročníky 2007 a 2008

Hra na drevených dychových nástrojoch:

 • 1. kategória – rok narodenia 2011
 • 2. kategória – rok narodenia 2010
 • 3. kategória – rok narodenia 2009
 • 4. kategória – rok narodenia 2008
 • 5A.  kategória – ročníky 2006 a 2007
 • 5B.  kategória – ročníky 2004 a 2005

V hre na zobcovej flaute súťažiaci predvedú dve skladby rôznych štýlových období a rôzneho charakteru (pomalá, rýchla). Pre súťažiacich 4. a 5. kategórií naviac platí:

 • Jedna skladba je povinne z obdobia baroka;
 • Druhá skladba z iného štýlového obdobia – skladby musia mať  rôzny charakter;

V hre na drevených dychových nástrojoch súťažiaci interpretujú skladby rôzneho charakteru (pomalá, rýchla). Jedna z nich musí byť od autora 20. storočia a ďalšia z iného štýlového obdobia (t.j. barok, klasicizmus, romantizmus).

Súťaž je jednokolová.

Časové limity:

Hra na zobcovej flaute:

 1. kategória do 4 minút
 2. kategória do 4 minút
 3. kategória do 6 minút
 4. kategória do 6 minút
 5. kategória 8 – 10 minút

Hra na drevených dychových nástrojoch:

 1. kategória 3 – 5 minút
 2. kategória 4 – 6 minút
 3. kategória 5 – 7 minút
 4. kategória 6 – 8 minút
 5. kategória 8 – 10 minút

Dodržanie časového limitu je podmienkou v každej kategórii!

Organizačné pokyny:

 

Streda, 23. 11. 2022
  príchod súťažiacich, prezentácia – ZUŠ Nižná
14:45 otvorenie súťaže
15:00 súťaž všetkých kategórií v hre na zobcových nástrojoch
18:00 vyhodnotenie súťaže v hre na zobcových nástrojoch
Štvrtok, 24. 11. 2022
9:00 súťaž všetkých kategórií v hre na drevených dychových nástrojoch
11:30 -14:00 obed
14:00 vyhodnotenie súťaže v hre na drevených dychových nástrojoch

Stiahnite si podrobný časový harmonogram kliknutím na odkaz nižšie:
Časové rozdelenie súťažiacich do jednotlivých dní 

Všetky časy v harmonograme sú len orientačné. Zmeny sú vyhradené!

Ubytovanie a strava:

Strava a ubytovanie budú zabezpečená v Spojenej škole v Nižnej a na súkromí.

Ceny za stravovanie (cena za jednu jednotku):

 • Ubytovanie: 12,00
 • Raňajky: 2,50 €
 • Obed : 4,50 €
 • Večera: 3,00 €

Účastnícke poplatky:

Účastnícke poplatky hradia všetci účastníci súťaže.

 • Súťažiaci: 12 €
 • Korepetítor: 10 €
 • Pedagóg: 10 €
 • Pozorovateľ: 10 €

Do 31. októbra 2022 je potrebné uhradiť všetky poplatky poštovým peňažným poukazom typu H na adresu:

ZUŠ V. Habovštiaka
Nová Doba 482
027 43 Nižná

Do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka alebo názov školy. Prihláška bude akceptovaná až po uhradení všetkých poplatkov. Ak budete jednou poukážkou uhrádzať poplatky za viac osôb, prosíme do správy pre prijímateľa uviesť aj meno a sumu.

Účasť na súťaži je možné stornovať najneskôr do 31. októbra 2022 na telefónnych číslach:

0911/890 958; 0911/276 075

Cestovné náklady si hradí každý účastník sám.

Poplatky sa v prípade neospravedlnenej neúčasti nevracajú.

Termín odoslania prihlášok najneskôr do 21. októbra 2022 a to výlučne cez nasledujúce prihlasovacie formuláre:

Bližšie informácie vám zašleme po spracovaní prihlášok.

PRAJEME VÁM VEĽA CHUTI A ÚSPECHOV PRI PRÍPRAVE NA SÚŤAŽ.

organizačný tím.