Čarovná flauta 2022

21. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch

23.-25. november 2022

Milí kolegovia!

Srdečne Vás pozývame na 21. ročník národnej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch “Čarovná flauta 2022”. Hneď na začiatku Vás však chceme upozorniť, že konanie súťaže bude podmienené aktuálnou epidemiologickou situáciou ohľadom pandémie ochorenia COVID-19

 • Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
 • Organizátor súťaže: Základná umelecká škola Vendelína Habovštiaka v Nižnej a OZ „PRO ARTE“ pri ZUŠ V. Habovštiaka v Nižnej
 • Termín a miesto konania: 23.-25.  november 2022 – Základná umelecká škola Vendelína Habovštiaka v Nižnej
 • Porota: Členmi poroty budú pedagógovia dychového odboru konzervatórií a ZUŠ.

Súťažný poriadok:

Hra na zobcovej flaute:

 • 1. kategória – rok narodenia 2014
 • 2. kategória – rok narodenia 2013
 • 3. kategória – rok narodenia 2012
 • 4. kategória – rok narodenia 2011
 • 5A.  kategória – ročníky 2009 a 2010
 • 5B.  kategória – ročníky 2007 a 2008

Hra na drevených dychových nástrojoch:

 • 1. kategória – rok narodenia 2011
 • 2. kategória – rok narodenia 2010
 • 3. kategória – rok narodenia 2009
 • 4. kategória – rok narodenia 2008
 • 5A.  kategória – ročníky 2006 a 2007
 • 5B.  kategória – ročníky 2004 a 2005

V hre na zobcovej flaute súťažiaci predvedú dve skladby rôznych štýlových období a rôzneho charakteru (pomalá, rýchla). Pre súťažiacich 4. a 5. kategórií naviac platí:

 • Jedna skladba je povinne z obdobia baroka;
 • Druhá skladba z iného štýlového obdobia – skladby musia mať  rôzny charakter;

V hre na drevených dychových nástrojoch súťažiaci interpretujú skladby rôzneho charakteru (pomalá, rýchla). Jedna z nich musí byť od autora 20. storočia a ďalšia z iného štýlového obdobia (t.j. barok, klasicizmus, romantizmus).

Súťaž je jednokolová.

Časové limity:

Hra na zobcovej flaute:

 1. kategória do 4 minút
 2. kategória do 4 minút
 3. kategória do 6 minút
 4. kategória do 6 minút
 5. kategória 8 – 10 minút

Hra na drevených dychových nástrojoch:

 1. kategória 3 – 5 minút
 2. kategória 4 – 6 minút
 3. kategória 5 – 7 minút
 4. kategória 6 – 8 minút
 5. kategória 8 – 10 minút

Dodržanie časového limitu je podmienkou v každej kategórii!

Organizačné pokyny:

Organizačné pokyny sú len orientačné. Po spracovaní všetkých prihlášok budú upravené podľa počtu prihlásených účastníkov.

Streda, 23. 11. 2020
  príchod súťažiacich, prezentácia – ZUŠ Nižná
15:00 otvorenie súťaže
15:30 súťaž 1. a 2. kategórie v hre na zobcových nástrojoch
Štvrtok, 24. 11. 2020
9:00 pokračovanie súťaže3.  4.,  5a. a 5b. kategórie v hre na zobcových nástrojoch
12:15 -14:00 obed
13:00 pokračovanie súťaže  1., 2., 3. a 4. kategórie v hre na drevených dychových nástrojoch
18:15 vyhodnotenie súťaže v hre na zobcových nástrojoch, koncert pozvaných hostí
Piatok, 25. 11. 2020
09:00-11:10 pokračovanie súťaže 5A. a 5B. kategórie v hre na drevených dychových nástrojoch
11:30-12:00 vyhodnotenie  výsledkov  súťaže  v  hre  na drevených dychových nástrojoch
12:00 obed

Ubytovanie a strava:

Ubytovanie zatiaľ k dispozícii nebude. Hneď, ako to bude možné, dáme Vám informácie emailom a na tejto stránke.

Strava bude zabezpečená v priestoroch školskej jedálne ZŠ v Nižnej.

Ceny za stravovanie (cena za jednu jednotku):

 • Ubytovanie s raňajkami: ZATIAĽ NIE JE MOŽNÉ
 • Obed : 4,00 €
 • Večera: 3,00 €

Účastnícke poplatky:

Účastnícke poplatky hradia všetci účastníci súťaže.

 • Súťažiaci: 12 €
 • Korepetítor: 10 €
 • Pedagóg: 10 €
 • Pozorovateľ: 10 €

Do 31. októbra 2022 je potrebné uhradiť všetky poplatky poštovým peňažným poukazom typu H na adresu:

ZUŠ V. Habovštiaka
Nová Doba 482
027 43 Nižná

Do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka alebo názov školy. Prihláška bude akceptovaná až po uhradení všetkých poplatkov. Ak budete jednou poukážkou uhrádzať poplatky za viac osôb, prosíme do správy pre prijímateľa uviesť aj meno a sumu.

Účasť na súťaži je možné stornovať najneskôr do 31. októbra 2022 na telefónnych číslach:

043/5381 264; 0911/890 958; 0911/276 075

Cestovné náklady si hradí každý účastník sám.

Poplatky sa v prípade neospravedlnenej neúčasti nevracajú.

Termín odoslania prihlášok najneskôr do 21. októbra 2022 a to výlučne cez prihlasovací formulár, ktorý bude zverejnený hneď, ako to bude možné.

Bližšie informácie vám zašleme po spracovaní prihlášok.

PRAJEME VÁM VEĽA CHUTI A ÚSPECHOV PRI PRÍPRAVE NA SÚŤAŽ.

organizačný tím.