Bakalársky koncert študentov VŠMU

Pozývame Vás na Bakalársky koncert študentov VŠMU v Bratislave, ktorý sa uskutoční 29. 3. 2022 o 17 00 v koncertnej sále ZUŠ V.Habovštiaka .

Predstavia sa Tomáš Buc Dis.Art. z klavírnej triedy Mgr. Marcela Štefka ArtD. a Jozef Piták Dis.Art. z akordeónovej triedy Prof. Rajmunda Kákoniho.

Odznejú diela Josepha Haydna, Eduarda Griega, Vladimíra Runčáka, Ole Schmidta, Juraja Hatríka a i.

[ad]