Zahájenie vyučovania po vianočných prázdninách

Oznamujeme všetkým žiakom, že vyučovanie po vianočných prázdninách začína od pondelka 10. 1. 2022. Platí to pre individuálne aj skupinové vyučovanie.

Na vyučovaní budú zároveň podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška!

 

Peter Kučka
Riaditeľ školy