Vyhodnotenie suťaže ČAROVNÁ FLAUTA 2021

Vysledkova listina ČF2021 – hra na zobcovej flaute

por. Meno a Priezvisko Kategória Škola
1 Hana Štirblová  1 ZUŠ Banská Štiavnica 
2 Karolína Filkorová 1 ZUŠ Banská Štiavnica
2 Karolína Valentovičová 1 ZUŠ L. Árvaya, Žilina
3 Natália  Brezinová 1 ZUŠ E. Suchoňa, Pezinok
ču Jakub Koniar 1 ZUŠ Martin
ču Nela Rýpalová 1 ZUŠ Rajec
ču Eliška Sališová 1 SZUŠ Jánoš, Ružomberok
ču Matej  Vlček 1 ZUŠ J. L. Bellu, Lipt. Mikuláš
2 Ela Mária  Štefanová 2 ZUŠ V. Habovštiaka, Nižná
ču Veronika  Pániková 2 ZUŠ Tvrdošín
ču Tereza Brožová 2 SZUŠ Jánoš, Ružomberok
1 Dorota Mešková 3 ZUŠ sv. Cecílie, Bratislava
2 Stella Michaela  Kocanová 3 ZUŠ M. Hemerkovej, Košice
2 Jozef Luptáčik 3 ZUŠ sv. Cecílie, Bratislava
2 Alexandra  Staniská 3 ZUŠ Spišská Nová Ves
3 Timea Cseryová 3 ZUŠ sv. Cecílie, Bratislava
ču Júlia Růžičková 3 ZUŠ sv. Cecílie, Bratislava
1 Barbora Kállayová 4 ZUŠ J. Kresánka, Bratislava
1 Margaréta  Hvozdíková 5A ZUŠ J. Rosinského, Nitra
1 Ria Karafová 5A SZUŠ Via arto, Humenné
2 Marína Majerčák 5A ZUŠ M. Hemerkovej, Košice
2 Nataša Kertészová 5A SZUŠ Via arto, Humenné
3 Lilla Boženíková 5A ZUŠ M. Hemerkovej, Košice
3 Katarína  Gostíková 5A ZUŠ Tvrdošín
ču Veronika Čahojová 5A ZUŠ L. Árvaya, Žilina
ču Mária Elisabeth Berki 5A ZUŠ L. Árvaya, Žilina
2 Karolína Naďová 5B ZUŠ M. Hemerkovej, Košice
2 Klára  Valentovičová 5B ZUŠ L. Árvaya, Žilina
       
Laureát: Margaréta  Hvozdíková 5A ZUŠ J. Rosinského, Nitra

   

Vysledkova listina ČF2021 – hra na DDN 

por. Meno a Priezvisko Kategória Škola
2 Elizabeth Žofajová 1 SZUŠ Pierrot, Námestovo
3 Alžbeta Jedináková 1 ZUŠ L. Árvaya, Žilina
3 Natália  Kořínková 2 MZUŠ Rajec
3 Lívia Lepejová 2 SÚZUŠ Martin – Záturčie
ču Kristína  Jánošíková 2 MZUŠ Rajec
ču Linda Tabáková 2 ZUŠ Smižany
1 Jozef Staš 3 ZUŠ V. Habovštiaka, Nižná
2 Júlia Varhoľáková 3 ZUŠ Košice
2 Juliana Kupcová 3 ZUŠ Brezno
ču Branko  Balga 3 MZUŠ Rajec
1 Hugo Seko 4 ZUŠ sv. Cecílie, Bratislava
2 Natália Pončáková 4 ZUŠ Košice
2 Sophia Balážová 4 ZUŠ Š. Baláža, Nová Dubnica
2 Nela Harmanová 4 ZUŠ J. Kresánka, Bratislava
2 Laura Romanová 4 ZUŠ J. Rosinského, Nitra
3 Paula Jandurová 4 ZUŠ V. Habovštiaka, Nižná
3 Kristína Bohušová 4 ZUŠ L. Mokrého, Topoľčany
1 Dominika Orságová 5A ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica
2 Petra Krajčová 5A ZUŠ Piešťany
2 Sarah Pogranová 5A Spojená škola – ZUŠ, Poprad
2 Ľuboš  Krajčovič 5A ZUŠ Senec
3 Michal Rabada 5A ZUŠ M. Hemerkovej, Košice
3 Laura Belková 5A ZUŠ Š. Baláža, Nová Dubnica
3 Amália Bortáková 5A ZUŠ M. Hemerkovej, Košice
ču Iveta Bacigalová 5A ZUŠ Istrijská, Bratislava
ču Dorina Varga 5A ZUŠ J. Rosinského, Nitra
ču Barbora Oravkinová 5A SÚZUŠ Martin – Záturčie
ču Richard Cicko 5A ZUŠ Martin
1 Edina Lilla Gablyasz 5B ZUŠ M. Hemerkovej, Košice
ču Michal  Forró 5B ZUŠ J. Kresánka, Bratislava
ču Veronika Šmotláková 5B ZUŠ J. Kresánka, Bratislava
       
Laureát: Dominika Orságová 5A ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica