ČF 2020 – Výsledková listina

Hra na zobovej flaute

 

1. kategória

 

1

Ela Mária Štefanová

ZUŠ V. Habovštiaka, Nižná

2

Veronika Pániková

ZUŠ Tvrdošín

2

Karolína Valentovičová

ZUŠ L. Árvaya, Žilina

3

Tereza Brožová

SZUŠ Jánoš, Ružomberok

 

2. kategória

 

1

Dorota Mešková

ZUŠ sv. Cecílie, Bratislava

2

Stela Michaela Kocanová

ZUŠ M. Hemerkovej, Košice

3

Barbora Noemi Ondrušová

ZUŠ M. Hemerkovej, Košice

 

3. kategória

 

1

Klára Valentovičová

ZUŠ L. Árvaya, Žilina

2

Zuzana Jurčová

ZUŠ Raslavice

 

4. kategória

 

2

Mária Elisabeth Berki

ZUŠ L. Árvaya, Žilina

 

5A. kategória

 

1

Margaréta Hvozdíková

ZUŠ J. Rosinského, Nitra

2

Veronika Čahojová

ZUŠ L. Árvaya, Žilina

3

Sandra Cingelová

SZUŠ Kláštor pod Znievom

 

5B. kategória

 

1

Ajna Marosz

ZUŠ L. Árvaya, Žilina

     
 

LAUREÁT:

 
 

Ajna Marosz

ZUŠ L. Árvaya, Žilina

     

Hra na drevených dychových nástrojoch

 

1. kategória

 

1

Zuzana Jurčová

ZUŠ Raslavice

2

Lívia Lepejová

SÚZUŠ A. Stodolu, Martin

3

Vilma Černá

ZUŠ M. Hemerkovej, Košice

 

2. kategória

 

2

Jozef Staš

ZUŠ V. Habovštiaka, Nižná

3

Matej Neviďanský

ZUŠ J. Rosinského, Nitra

 

3. kategória

 

2

Paula Jandurová

ZUŠ V. Habovštiaka, Nižná

 

4. kategória

 

1

Hana Hvozdíková

ZUŠ J. Rosinského, Nitra

2

Dominika Orságová

ZUŠ Jána Cikkera, B. Bystrica

3

Amália Bortáková

ZUŠ M. Hemerkovej, Košice

3

Richard Cicko

ZUŠ Martin

3

Barbora Oravkinová

SÚZUŠ A. Stodolu, Martin

 

5A. kategória

 

1

Petra Krajčová

ZUŠ Piešťany

1

Lujza Kyšková

ZUŠ L. Árvaya, Žilina

2

Johanka Jakubíková

ZUŠ sv. Cecílie, Bratislava

 

5B. kategória

 

3

Ľudmila Neviďanská

ZUŠ J. Rosinského, Nitra

     
 

LAUREÁT:

 
 

Hana Hvozdíková

ZUŠ J. Rosinského, Nitra

     

Špeciálne oceneia:

Cena za najlepšiu skladbu slovenského autora:

 

Margaréta Hvozdíková

ZUŠ J. Rosinského, Nitra

 

skladba: P. Ďuraš – Slávik

 
     

Cena za najlepší klavírny sprievod:

 

Pavol Bohdan Zápotočný

ZUŠ Martin

     

Cena pre najúspešnejšieho pedagóga:

 

Lívia Žilineková

ZUŠ J. Rosinského, Nitra

Súťaž hodnotila porota v tomto zložení:

 • Predseda:
  • Mgr.art. Peter Drlička
 • Členovia:
  • Mgr.art. Milada Hrianková
  • Mgr. Jana Santovjáková
  • Mgr.art. Radoslav Solárik
  • Mgr.art. Anton Prievalský

 

 

 

 

 

____