Pre výtvarníkov

Prosím všetkých rodičov o spätnú väzbu na e-mail nášho výtvarného odboru : vytvarna@zusnizna.sk, aby som mala emailový kontakt na všetkých rodičov a tak mohla s vami lepšie komunikovať. Taktiež Vás chcem upozorniť, že ZUŠ nepracuje formou krúžkov, ale jednotlivých odborov, čiže dochádzka je povinná. Vzhľadom k danej epidemiologickej situácii pracujeme dištančnou formou, čo v prvej vlne epidémie bolo dobrovoľné. Preto Vás prosím o dohliadnutie, aby Vaše deti pracovali aj na našom vyučovaní ( aspoň 1 prácu za týždeň).

Všetky otázky a informácie, môžete písať na  email (vytvarna@zusnizna.sk), poprípade na tel. čísle 0944 571 994.

Ďakujem a teším sa

Nová – Vianočná téma:

Ani sa nechce veriť, no čoskoro tu máme opäť VIANOCE. Naladíme sa spolu už na prichádzajúce sa sviatky. Vytvorte čokoľvek spojené s Vianocami. Obrázky, ozdoby, ikebany…..čokoľvek vytvárate sami, alebo s ozdobami pomáhate rodičom.

 Tieto práce budú zverejnené, pred Vianocami, v spoločnom vianočnom videu, hudobníkov, tanečníkov a výtvarníkov.

 Nezabudnite!……buďte kreatívni……….hľadajte spôsob!!!!!

vaša pani učiteľka