Pre výtvarníkov

Milí naši výtvarníci, maliari, kresliči …..

 Znova opakujem:Prosím všetkých rodičov o spätnú väzbu na e-mail nášho výtvarného odboru: vytvarna@zusnizna.skaby som mala emailový kontakt na všetkých rodičov a tak mohla s Vami lepšie komunikovať.

Taktiež Vás chcem upozorniť, že ZUŠ nepracuje formou krúžkov, ale jednotlivých odborov, čiže dochádzka je povinná. Vzhľadom k danej epidemiologickej situácie pracujeme dištančnou formou, čo v prvej vlne epidémie bolo dobrovoľné. Preto Vás prosím o dohliadnutie, aby Vaše deti pracovali aj na našom vyučovaní( aspoň 1 prácu za týždeň).

Samozrejme, že okrem zadanej témy, môžete poslať čokoľvek, čo doma vytvárate. Blíži sa čas adventu, určite budete vyrábať svoje adventné vence a čoskoro nás všetkých čaká vianočná výzdoba.

Všetky otázky a informácie, môžete písať na  email (vytvarna@zusnizna.sk), poprípade na tel. čísle 0944 571 994.

Ďakujem a teším sa

Nová téma: Surealizmu- hybridné zviera

Vytvorte hybridné zviera, náhodným spájaním hocijakých obrázkov, ktoré nájdete v letákoch  a starých módnych časopisov.

Čo je hybrid? Pod hybridom chápeme nejakého kríženca z rastlín alebo živočíšneho sveta. poznáme napríklad drak, jednorožec alebo kentaurus.

Postup práce: nájdete si rôzne letáky, časopisy( opýtajte sa rodičov, aby ste im neroztrhali niečo čo potrebujú ), lepidlo, nožnice a výkres(stačí A4 ). Keď si nastriháte hocijaké časti, tie si následne ukladáte náhodne a lepíte.

Obrázok pre inšpiráciu: 🙂

Veľmi sa teším na vaše diela.

Dávam Vám do pozornosti  dve súťaže, do ktorých sa môžete zapojiť:(tieto nie sú povinné)!!!

Nezabudnite!……buďte kreatívni……….hľadajte spôsob!!!!!

vaša pani učiteľka

A čo sa Vám podarilo vytvoriť doteraz?…..