ZMENA ROZVRHU HODÍN HN 17.4.2018

Rozvrh hodín hudobnej náuky 17.4.2018

PHV                 12:45-13:30
1. roč.               13:35-14:20
2. roč.              14:25-15:10
1. roč. 2. časť  15:15-16:25
3. roč. 2. časť  16:25-17:35