ZMENA V ORGANIZÁCII SÚŤAŽE ČAROVNÁ FLAUTA – upravené 5.11.2017

Vážení kolegovia.

Z organizačných dôvodov sme boli nútení vykonať nasledovné zmeny v časovom harmonograme:

  • Súťaž 4. kategórie v “Hre na drevených dychových nástrojoch” sa presúva z piatka 24. 11. 2017 dopoludnia na štvrtok 23.11.2017  popoludní.

 

  • V stredu 22. novembra 2017 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2017) v zmysle Dodatku č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom pre šk. rok 2017/2018. Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Z tohoto dôvodu sa 3. kategória v súťaži “Hra na zobcovej flaute” v presúva zo stredy 22. 11. 2017 na štvrtok 23. 11. 2017.

 

  • Zároveň sa mení cena obedov z 3,00 EUR na 3.50 EUR

Celý časový harmonogram si môžete pozrieť sem:

Časový harmonogram ČF 2017

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Realizačný tím ČF 2017