Plenárne rodičovské združenie

Vážení rodičia!

Dňa 27.9.2016 sa o 16:30 v koncertnej sále ZUŠ uskutoční plenárne rodičovské združenie spojené s voľbou rodičov do rady školy.

Srdečne Vás všetkých pozývame.

 

Vedenie ZUŠ Vendelína Habovštiaka, Nižná