ČAROVNÁ FLAUTA 2016

15. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch

23.-25. november 2016

 

 

Milí kolegovia!

Srdečne Vás pozývame na 15. ročník národnej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch “Čarovná flauta 2016”

 • Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
 • Organizátor súťaže: Základná umelecká škola v Nižnej a OZ „PRO ARTE“ pri ZUŠ v Nižnej
 • Termín a miesto konania:-25. november 2016 – Základná umelecká škola v Nižnej
 • Porota: Členmi poroty budú pedagógovia dychového odboru konzervatórií a ZUŠ.

 

Súťažný poriadok:

Hra na zobcovej flaute:

 • 1. kategória – rok narodenia 2008
 • 2. kategória – rok narodenia 2007
 • 3. kategória – rok narodenia 2006
 • 4. kategória – rok narodenia 2005
 • 5A.  kategória – ročníky 2003 až 2004
 • 5B.  kategória – ročníky 2001 až 2002

 

Hra na drevených dychových nástrojoch:

 • 1. kategória – rok narodenia 2005
 • 2. kategória – rok narodenia 2004
 • 3. kategória – rok narodenia 2003
 • 4. kategória – rok narodenia 2002
 • 5A.  kategória – ročníky 2000 až 2001
 • 5B.  kategória – ročníky 1998 až 1999

 

V hre na zobcovej flaute súťažiaci predvedú dve skladby rôznych štýlových období a rôzneho charakteru (pomalá, rýchla). Pre súťažiacich 4. a 5. kategórií naviac platí:

 • Jedna skladba je povinne z obdobia baroka;
 • Druhá skladba z iného štýlového obdobia – skladby musia mať  rôzny charakter;

 

V hre na drevených dychových nástrojoch súťažiaci interpretujú skladby rôzneho charakteru (pomalá, rýchla). Jedna z nich musí byť od autora 20. storočia a ďalšia z iného štýlového obdobia (t.j. barok, klasicizmus, romantizmus).

 

Súťaž je jednokolová.

Časové limity:

Hra na zobcovej flaute:

 1. kategória do 4 minút
 2. kategória do 4 minút
 3. kategória do 6 minút
 4. kategória do 6 minút
 5. kategória 8 – 10 minút

 

Hra na drevených dychových nástrojoch:

 1. kategória 3 – 5 minút
 2. kategória 4 – 6 minút
 3. kategória 5 – 7 minút
 4. kategória 6 – 8 minút
 5. kategória 8 – 10 minút

 

Dodržanie časového limitu je podmienkou v každej kategórii!

 

Organizačné pokyny:

Streda, 23. 11. 2016
príchod súťažiacich, prezentácia – ZUŠ Nižná
15:00 otvorenie súťaže, žrebovanie poradia súťažiacich podľa kategórií
15:30 súťaž 1., 2. a 3. kategórie v hre na zobcových nástrojoch
Štvrtok, 24. 11. 2016
9:00 pokračovanie súťaže 4. 5a. a 5b. kategórie v hre na zobcových nástrojoch
12:15 -14:00 obed
13:30 pokračovanie súťaže  1., 2., 3.  kategórie v hre na drevených dychových nástrojoch
18:00 vyhodnotenie súťaže v hre na zobcových nástrojoch, koncert pozvaných hostí
Piatok, 25. 11. 2016
09:00-12:00 pokračovanie súťaže –  4., 5a. a 5b. kategórie v hre na drevených dychových nástrojoch
12:00-13:00 obedná prestávka (porota)
13:00 vyhodnotenie  výsledkov  súťaže  v  hre  na drevených dychových nástrojoch

 

Ubytovanie a strava:

Ubytovanie je zabezpečené v súkromí. V rámci ubytovania sú zabezpečené raňajky v priestoroch školskej jedálne ZŠ Nižná. Ubytovanie je možné poskytnúť aj deň vopred. Túto možnosť si však musíte dohodnúť telefonicky na nižšie uvedených kontaktných číslach.

Strava bude zabezpečená v priestoroch školskej jedálne ZŠ v Nižnej.

Ceny za ubytovanie a stravovanie (cena za jednu jednotku):

 • Ubytovanie s raňajkami: 10 €
 • Obed : 3 €
 • Večera: 2,50 €

 

Účastnícke poplatky:

Účastnícke poplatky hradia všetci účastníci súťaže.

 • Súťažiaci: 12 €
 • Korepetítor: 10 €
 • Pedagóg: 10 €
 • Pozorovateľ: 10 €

 

Do 31. októbra 2016 je potrebné uhradiť všetky poplatky poštovým peňažným poukazom typu H na adresu:

Základná umelecká škola
Nová Doba 482
027 43 Nižná

 

Do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka alebo názov školy. Prihláška bude akceptovaná až po uhradení všetkých poplatkov. Ak budete jednou poukážkou uhrádzať poplatky za viac osôb, prosíme do správy pre prijímateľa uviesť aj meno a sumu.

 

Účasť na súťaži je možné stornovať najneskôr do 24. októbra 2016 na telefónnych číslach:

043/5381 264; 0911/890 958; 0911/276 075

Cestovné náklady si hradí každý účastník sám.

Poplatky sa v prípade neospravedlnenej neúčasti nevracajú.

Termín odoslania prihlášok najneskôr do 16. októbra 2016 a to výlučne cez tento elektronický formulár.

Bližšie informácie vám zašleme po spracovaní prihlášok.

 

 

PRAJEME VÁM VEĽA CHUTI A ÚSPECHOV PRI PRÍPRAVE NA SÚŤAŽ.

 

 

 

organizačný tím.