ČF 2018 – Časový harmonogram

Streda, 21. 11. 2018
príchod súťažiacich, prezentácia – ZUŠ Nižná
15:00 otvorenie súťaže
15:30 súťaž 1., 2. a 3. kategórie v hre na zobcových nástrojoch
Štvrtok, 22. 11. 2018
8:00 pokračovanie súťaže 4.,  5a. a 5b. kategórie v hre na zobcových nástrojoch
12:15 -14:00 obed
13:00 pokračovanie súťaže  1., 2., 3. a 4. kategórie v hre na drevených dychových nástrojoch
18:30 vyhodnotenie súťaže v hre na zobcových nástrojoch, koncert pozvaných hostí
Piatok, 23. 11. 2018
8:30 pokračovanie súťaže 5A. a 5B. kategórie v hre na drevených dychových nástrojoch
11:30-12:00 vyhodnotenie  výsledkov  súťaže  v  hre  na drevených dychových nástrojoch
12:00 obed

 

Stiahnite si podrobný časový harmonogram kliknutím na odkaz nižšie:
Časové rozdelenie súťažiacich do jednotlivých dní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________