ČF 2018 – Výsledková listina – hra na zobcovej flaute

Hra na zobcovej flaute

1. kategória
1 Dorota Mešková ZUŠ sv. Cecílie, Bratislava
1 Theodor  Šebesta ZUŠ Hálkova, Bratislava
2 Agáta Sofia Gajdošová ZUŠ M. Hemerkovej, Košice
ču Klára Valentovičová ZUŠ L. Árvaya, Žilina
ču Mária Stacherová ZUŠ V. Habovštiaka, Nižná
ču Zuzana  Gonšorová ZUŠ M. Schnejdera -Trnavského, Trnava
ču Julianna Volárová ZUŠ Stará Turá
2. kategória
1 Lara  Marko ZUŠ Hálkova, Bratislava
2 Oľga  Gajdošová ZUŠ M. Hemerkovej, Košice
2 Johana  Roháľová ZUŠ Rožňava
3 Tereza Zongorová ZUŠ sv. Cecílie, Bratislava
3 Lujza Nováková SZUŠ sv. Jána Krstiteľa, Spišské Vlachy
ču Terézia Fecková ZUŠ Stará Turá
ču Ruth Šeligová ZUŠ Z. S. Parákovej, Žiar nad Hronom
ču Natália Levíková ZUŠ Valaská
ču Ronja Tarandová ZUŠ Banská Štiavnica
ču Tomáš Balciar ZUŠ Valaská
3. kategória
1 Margarétka Hvozdíková ZUŠ J. Rosinského, Nitra
2 Júlia Varhoľáková ZUŠ Bernolákova, Košice
3 Matias Kasal ZUŠ J. Rosinského, Nitra
3 Helena  Stolárová ZUŠ L. Mokrého, Topoľčany
ču Katarína Gostíková ZUŠ Tvrdošín
ču Sofia Říhová ZUŠ J. L. Bellu, Kremnica
ču Lívia Schindlerová ZUŠ Stará Turá
ču Jozef  Staš ZUŠ V. Habovštiaka, Nižná
ču Sophie Hozlárová SZUŠ R. Tatára, Banská Bystrica
4. kategória
1 Ajna Marosz ZUŠ L. Árvaya, Žilina
2 Karolína Naďová ZUŠ M. Hemerkovej, Košice
3 Laura Romanová ZUŠ J. Rosinského, Nitra
3 Natália Pončáková ZUŠ Bernolákova, Košice
3 Barbora Čuříková ZUŠ sv. Cecílie, Bratislava
ču Hana Jakubíková SZUŠ Bratislava
ču Rebeka  Šmilňáková SZUŠ Bratislava
ču Samuel Hollý ZUŠ J. Rosinského, Nitra
ču Barbora Zimová ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa
5A. kategória
1 Ida Eštoková ZUŠ M. Hemerkovej, Košice
2 Barbora Kučerová ZUŠ Hálkova, Bratislava
3 Eliška Štefancová ZUŠ L. Árvaya, Žilina
3 Lenka Babulová ZUŠ Rajec
ču Kristína  Krellová ZUŠ J. Potočára, Čadca
ču Michaela Pokojna ZUŠ Modra
5B. kategória
1 Katarína Nedeľková ZUŠ sv. Cecílie, Bratislava
2 Veronika Soviarová ZUŠ sv. Cecílie, Bratislava
3 Bronislava Halecká ZUŠ M. Hemerkovej, Košice
3 Lucia  Ševčíková ZUŠ L. Árvaya, Žilina
3 Dáša Vrabčeková ZUŠ Tvrdošín
Laureát:
Ajna Marosz ZUŠ L. Árvaya, Žilina