Záznam zo súťaže ČAROVNÁ FLAUTA 2011 – 3. deň

24. 11. 2011 – 2. deň

Hra na zobcovej flaute – 4. kategória

Súťažiaci:

1 Zuzana Jurinová ZUŠ Nižná
2 Tatiana  Korimová CSŠ-ZUŠ J. Silana Poprad
3 Filip Kulla ZUŠ L. Árvaya Žilina
4 Anna Peržeľová CZUŠ sv. Mikuláša Prešov
5 Karolína Uličná ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok
6 Adriána Gondová ZUŠ Hriňová

 

Hra na zobcovej flaute – 5a. a 5b kategória

Súťažiaci:

5a
1 Paulína Takácsová ZUŠ Daliborovo nám.  Bratislava
2 Michaela Turcerová ZUŠ J.Cikkera Banská Bystrica
3 Andrea Ženčuchová SZUŠ DAMA Prešov
4 Zuzana Števove ZUŠ Ľ. Rajtera  Bratislava
5 Mária Švedová ZUŠ M.Moyzesa Prešov
5b
1 Katarína Trenčanová ZUŠ Hálkova, Bratislava
2 Mária Kubešová ZUŠ Daliborovo nám. Bratislava