Čarovná flauta 2024

23. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch

20.-22. november 2024

Milí kolegovia!

Srdečne Vás pozývame na 23. ročník národnej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch “Čarovná flauta 2024.

Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

 • Organizátor súťaže: Základná umelecká škola Vendelína Habovštiaka v Nižnej a OZ „PRO ARTE“ pri ZUŠ V. Habovštiaka v Nižnej
 • Termín a miesto konania: 22.-24.  november 2023 – Základná umelecká škola Vendelína Habovštiaka v Nižnej
 • Porota: Porota bude pozostávať z pedagógov slovenských konzervatórií.

Súťažný poriadok:

Hra na zobcovej flaute:

 • 1. kategória – rok narodenia 2016
 • 2. kategória – rok narodenia 2015
 • 3. kategória – rok narodenia 2014
 • 4. kategória – rok narodenia 2013
 • 5A.  kategória – ročníky 2011 a 2012
 • 5B.  kategória – ročníky 2006 až 2010

Hra na drevených dychových nástrojoch:

 • 1. kategória – rok narodenia 2013
 • 2. kategória – rok narodenia 2012
 • 3. kategória – rok narodenia 2011
 • 4. kategória – rok narodenia 2010
 • 5A.  kategória – ročníky 2008 a 2009
 • 5B.  kategória – ročníky 2006 a 2007

V hre na zobcovej flaute súťažiaci predvedú dve skladby rôznych štýlových období a rôzneho charakteru (pomalá, rýchla). Pre súťažiacich 4. a 5. kategórií naviac platí:

 • Jedna skladba je povinne z obdobia baroka;
 • Druhá skladba z iného štýlového obdobia – skladby musia mať  rôzny charakter;

V hre na drevených dychových nástrojoch súťažiaci interpretujú skladby rôzneho charakteru (pomalá, rýchla). Jedna z nich musí byť od autora 20. storočia a ďalšia z iného štýlového obdobia (t.j. barok, klasicizmus, romantizmus).

Súťaž je jednokolová.

Časové limity:

Hra na zobcovej flaute:

 1. kategória do 4 minút
 2. kategória do 4 minút
 3. kategória do 6 minút
 4. kategória do 6 minút
 5. kategória 8 – 10 minút

Hra na drevených dychových nástrojoch:

 1. kategória 3 – 5 minút
 2. kategória 4 – 6 minút
 3. kategória 5 – 7 minút
 4. kategória 6 – 8 minút
 5. kategória 8 – 10 minút

Dodržanie časového limitu je podmienkou v každej kategórii!

Organizačné pokyny:

 

Streda, 20. 11. 2024
od 10:00 príchod súťažiacich, prezentácia – ZUŠ Nižná – prezentácia bude k dispozícii denne, kým neprídu všetci súťažiaci. 
11:00 – 13:00 Obed 
15:00 otvorenie súťaže
15:15 1. kategória – hra na zobcovej flaute
16:00 2. kategória – hra na zobcovej flaute
17:00 3. kategória – hra na zobcovej flaute
17:30 – 18:30 Večera
Štvrtok, 21. 11. 2024
7:00 – 8:00 Raňajky 
9:30 4. kategória – hra na zobcovej flaute
10:30 5A. kategória – hra na zobcovej flaute
11:00 5B. kategória – hra na zobcovej flaute
11:00 -13:00 Obed 
14:00 1. kategória – hra na drevených dychových nástrojoch
14:30 2. kategória – hra na drevených dychových nástrojoch
15:15 3. kategória – hra na drevených dychových nástrojoch
16:30 4. kategória – hra na drevených dychových nástrojoch
17:00 – 18:00 Večera
18:30

vyhodnotenie súťaže v hre na zobcových nástrojoch, koncert pozvaných hostí

Piatok, 22. 11. 2024
7:00 – 8:00 Raňajky
09:00 5.A. kategória – hra na drevených dychových nástrojoch
10:45 5.B. kategória – hra na drevených dychových nástrojoch
12:00 vyhodnotenie  výsledkov  súťaže  v  hre  na drevených dychových nástrojoch
11:00 – 12:00 obed

Všetky časy v harmonograme sú len orientačné. Zmeny sú vyhradené!

Ubytovanie a strava:

Strava a ubytovanie budú zabezpečená v Spojenej škole v Nižnej a na súkromí.

Ceny za stravovanie (cena za jednu jednotku):

 • Ubytovanie: 12,00
 • Raňajky: 3,00 €
 • Obed : 5,00 €
 • Večera: 4,00 €

Účastnícke poplatky:

Účastnícke poplatky hradia všetci účastníci súťaže.

 • Súťažiaci: 12 €
 • Korepetítor: 10 €
 • Pedagóg: 10 €
 • Pozorovateľ: 10 €

Do 31. októbra 2024 je potrebné uhradiť všetky poplatky poštovým peňažným poukazom typu H na adresu:

ZUŠ V. Habovštiaka
Nová Doba 482
027 43 Nižná

Do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka alebo názov školy. Prihláška bude akceptovaná až po uhradení všetkých poplatkov. Ak budete jednou poukážkou uhrádzať poplatky za viac osôb, prosíme do správy pre prijímateľa uviesť aj meno a sumu.

Účasť na súťaži je možné stornovať najneskôr do 31. októbra 2024 na telefónnych číslach:

0911/890 958; 0911/276 075

Cestovné náklady si hradí každý účastník sám.

Poplatky sa v prípade neospravedlnenej neúčasti nevracajú.

Termín odoslania prihlášok najneskôr do 20. októbra 2024 a to výlučne cez prihlasovacie formuláre:

Ak chcete byť informovaní o aktivitách, novinkách a zmenách ohľadom súťaže, sledujte našu stránku.

 

PRAJEME VÁM VEĽA CHUTI A ÚSPECHOV PRI PRÍPRAVE NA SÚŤAŽ.

organizačný tím.