Koncert absolventov 1. časti 1. stupňa – fotogaléria

Dňa 7. 6. 2022 sa v koncertnej sále ZUŠ V. Habovštiaka uskutočnil absolventský koncert žiakov 4. ročníka prvej časti prvého stupňa. Žiaci, ktorí pracovali pod vedením pedagógov Z. Žuffovej, Z. Regulyho, A. Hlavajovej, Z. Suchánkovej, K. Hromádku, M. Bistarovej, M. Kubasa, E. Ballekovej a B. Kortmana potešili svojich rodičov a ďalších hostí hrou na klavíri, gitare, zobcovej flaute, akordeóne a na husliach.

 

« 2 z 2 »