Prijímame nových žiakov

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Vendelína Habovštiaka v Nižnej oznamuje všetkým záujemcom o štúdium, že v období od 5. septembra  do 12. septembra 2023 budú prebiehať dodatočné prijímacie skúšky v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore. V hudobnom odbore je možné sa prihlásiť na

  • hru na klavíri
  • hru na husliach
  • hru na gitare
  • hru na flaute
  • hru na akordeóne
  • hru na bicích nástrojoch
  • hru na organe
  • a na spev 

Prijímacie skúšky sa budú konať v budove ZUŠ v Nižnej vždy v popoludňajších hodinách od 13:00 do 16:00 hod. a v HO pozostávajú z predvedenia dvoch ľubovoľných piesní a skúšky rytmu.

Riaditeľstvo ZUŠ V. Habovštiaka v Nižnej