Bakalársky koncert študentov VŠMU – záznam

Bakalársky koncert študentov VŠMU v Bratislave, sa uskutočnil 29. 3. 2022 o 17:00 v koncertnej sále ZUŠ V.Habovštiaka v Nižnej. Predstavili sa Tomáš Buc Dis.Art. z klavírnej triedy Mgr. Marcela Štefka ArtD. a Jozef Piták Dis.Art. z akordeónovej triedy Prof. Rajmunda Kákoniho. Odzneli diela Josepha Haydna, Eduarda Griega, Vladimíra Runčáka, Ole Schmidta, Juraja Hatríka a i.