Blahoželáme Terezke Stopiakovej

Naši výtvarníci sa zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú organizovala Staromestská knižnica v Bratislave.  Súťaž pod názvom Vyčaruj druhý život knihe, sa organizovala v mesiaci marec, pretože marec sa označuje aj za mesiac knihy. Táto súťaž mala poukázať na životnosť knihy a darovať jej aj iný umelecký zmysel. 

Terezka Stopiaková ( 7. rokov) sa umiestnila v kategórii do 11 rokov na krásnom 3. mieste

Blahoželáme výherkyni a tešíme sa na výsledky z ďalších súťaží.