ČF 2019 – hra na drevených dychových nástrojoch – výsledková listina

ČAROVNÁ FLAUTA 2019 
hra na drevených dychových nástrojoch
Výsledková listina
1. kategória
2 Viktória Škvarková ZUŠ Nová Baňa
2 Veronika Benderová ZUŠ Košice
3 Júlia  Varhoľáková ZUŠ Košice
3 Juliana Kupcová ZUŠ Brezno
ču Zuzana Jurčová ZUŠ Raslavice
ču Matej  Neviďanský ZUŠ J. Rosinského, Nitra
2. kategória
1 Alica Turčániová ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa
2 Andrej Pristáč ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa
2 Hana Švarcová Spojená škola – ZUŠ, Poprad
3 Natália Pončáková ZUŠ Košice
3 Alexandra  Vietorisová ZUŠ Piešťany
3 Nina  Zákalická ZUŠ Brezno
ču Laura Romanová ZUŠ J. Rosinského, Nitra
ču Paula Jandurová ZUŠ V. Habovštiaka, Nižná
3. kategória
1 Karin  Vozárová ZUŠ Nová Baňa
2 Ester  Popovičová SZUŠ R. Tatára, Banská Bystrica
2 Hana Hvozdíková ZUŠ J. Rosinského, Nitra
3 Amália Bortáková ZUŠ M. Hemerkovej, Košice
3 Richard Cicko ZUŠ Martin
4. kategória
1 Petra Krajčová ZUŠ Piešťany
2 Ľuboš Krajčovič ZUŠ Senec
2 Gabriela Ježíková ZUŠ E. Suchoňa, Pezinok
2 Sarah  Pogranová Spojená škola – ZUŠ, Poprad
3 Adam Hodolič ZUŠ M. Hemerkovej, Košice
3 Lujza Kristína Kýšková ZUŠ L. Árvaya, Žilina
3 Sára Osvaldová ZUŠ Senec
ču Lívia Ivanová Spojená škola – ZUŠ, Poprad
ču Samuel Báleš ZUŠ Stará Turá
ču Katarína Jiříčková ZUŠ Košice
ču Lea Jurčíková ZUŠ Sv. Jána Pavla II., Poprad
5A. kategória
1 Katarína Nedeľková ZUŠ sv. Cecílie, Bratislava
2 Lucia Longová ZUŠ sv. Cecílie, Bratislava
2 Ľudmila Neviďanská ZUŠ J. Rosinského, Nitra
3 Karolína Jakubišinová ZUŠ M. Hemerkovej, Košice
5B. kategória
1 Natália  Koteková ZUŠ J. Rosinského, Nitra
Laureát Karin  Vozárová ZUŠ Nová Baňa