OZNAM!

Milí žiaci!

Z dôvodu konania súťaže ČAROVNÁ FLAUTA 2022, sa v stredu 23. 11. 2022 nebude vyučovať.

Peter Kučka
riaditeľ školy

__________