Plenárne rodičovské združenie a žiacky koncert.

Milí rodičia.

V utorok 22. októbra 2019 0 16: 15 Vás pozývame do koncertnej sály ZUŠ, kde sa uskutoční plenárne rodičovské združenie a zároveň aj žiacky koncert.

Vaša účasť je potrebná.

Peter Kučka, riaditeľ ZUŠ.