Rozvrh hodín HN Nižná 2020/2021

PHV:  Utorok 12:45 – 13:30

1. ročník: Utorok 14:25 – 15:10

2. ročník, 2. A: Utorok 15:15 – 16:00

2. ročník, 2. B: Štvrtok 13:35 – 14:20

3. ročník, 3. A: Pondelok 13:45 – 14:30

3. ročník, 3. B: Streda 13:45 – 14:30

4. ročník, 4. A: Pondelok 14:35 – 15:20

4. ročník, 4. B: Streda 14:35 – 15:20

1. roč., 2. časť A: Pondelok 15:25 – 16:35

1. roč., 2. časť B: Streda 15:25 – 16:35

2. roč., 2. časť: Utorok 16:05 – 17:15

3. roč., 2. časť: Utorok 17:20 – 18:30

ZMENA VYHRADENÁ. VYUČOVANIE PODĽA HOREUVEDENÉHO ROZVRHU ZAČÍNA 17. 5. 2021