Školné 2017/2018

PLATBA PRÍSPEVKU NA ÚHRADU NÁKLADOV SPOJENÝCH SO ŠTÚDIOM (ďalej len ŠKOLNÉ)

 

Vážení rodičia !

 

Školné v šk. roku 2017/2018 je možné uhradiť dvakrát ročne – jednorázovým poplatkom na príjmový účet školy  SK66 0200 0000 0019 4265 9954 (do poznámky uveďte prosím meno dieťaťa!)

– za mesiace IX. – I. (september až január) do 23.10.2017

– za mesiace II. – VI. (február až jún) do 25.03.2018

Výška školného za jeden mesiac ostáva nezmenená:

Hudobný odbor:

 • Prípravné štúdium – 4 €
 • Žiaci v ročníku – 
 • Štúdium pre dospelých –  10 

 

Výtvarný odbor:

 • Prípravné štúdium – 4 €
 • Žiaci v ročníku – 5 
 • Štúdium pre dospelých –  10

 

Tanečný odbor:

 • Prípravné štúdium – 4 €
 • Žiaci v ročníku – 5 

 

Literárno-dramatický odbor:

 • Prípravné štúdium – 3 €
 • Žiaci v ročníku –
 • Štúdium pre dospelých –  

 

Rodičovský príspevok 7 € je potrebné uhradiť na č. účtu  SK07 0200 0000 0000 1913 4332 (jedenkrát ročne).

 

Peter Kučka

riaditel’ ZUŠ V. Habovštiaka, Nižná

Be the first to comment

Leave a Reply