Čarovná flauta 2019 – časový harmonogram

Streda, 20. 11. 2019
príchod súťažiacich, prezentácia – ZUŠ Nižná
15:00 otvorenie súťaže
15:30 súťaž 1., 2. a 3. kategórie v hre na zobcových nástrojoch
Štvrtok, 21. 11. 2019
9:00 pokračovanie súťaže 4.,  5a. a 5b. kategórie v hre na zobcových nástrojoch
11:30 -14:00 obed
13:00 pokračovanie súťaže  1., 2., 3. a 4. kategórie v hre na drevených dychových nástrojoch
18:30 vyhodnotenie súťaže v hre na zobcových nástrojoch, koncert pozvaných hostí
Piatok, 22. 11. 2019
9:00 pokračovanie súťaže 5A. a 5B. kategórie v hre na drevených dychových nástrojoch
10:30 obed
11:30 vyhodnotenie  výsledkov  súťaže  v  hre  na drevených dychových nástrojoch

Stiahnite si aktualizovaný podrobný časový harmonogram kliknutím na odkaz nižšie:
Časové rozdelenie súťažiacich do jednotlivých dní 

Všetky časy v harmonograme sú len orientačné. Zmeny sú vyhradené!