Rozvrh hodín HN Nižná upravený

 

ROZVRH HODÍN

Hudobná náuka

Školský rok 2018/2019, 1. polrok

Vyučujúci: Mgr. Bohuslav Kortman, Mgr. Eva Šimičáková, Katarína Bačová

PHV A PONDELOK 12:40 – 13:25 B. Kortman
ŠTVRTOK 13:25 – 14:10
PHV B PONDELOK 13:25 – 14:10
ŠTVRTOK 12:40 – 13:25
1 Butková Petra A
2 Domiňáková Zoe A
3 Holubčíková Kristína A
4 Horvát Eszter A
5 Chrenková Sofia A
6 Jandura Erik A
7 Janščová Linda A
8 Kolenová Ella A
9 Kristofčák Martin A
10 Krúpová Soňa B
11 Kubošová Slávka B
12 Marušťáková Zuzana A
13 Pavčová Natali B
14 Putško Maroš B
15 Rentková Patrícia B
16 Sroková Linda A
17 Štefanová Ela Mária B
18 Šurinová Hana A
19 Tuková Ráchel Mária B
20 Vraštiaková Tamara Po A, Št B
21 Zaťková Sofia B
22 Žáková Nela B
23 Žuffová Tatiana B
24
25
1. ročník, 1. A UTOROK 12:45 – 13:30 E. Šimičáková
1. ročník, 1. B UTOROK 13:30 – 14:15
1 Argalášová Dominika 1. A
2 Barancová Klaudia 1. A
4 Brunčáková Miriama 1. A
5 Hažlinská Veronika 1. A
6 Jandurová Klaudia 1. B
7 Kičin Matúš 1. B
8 Kičinová Klaudia 1. B
9 Kortman Samuel 1. B
10 Kristofčáková Mária 1. B
11 Mariašová Karin 1. B
12 Rentka Matúš 1. A
13 Tomkuliaková Vivien 1. B
14 Tuhá Táňa 1. A
15 Vasek Benjamín 1. A
16 Vilčinská Anna 1. B
17 Vojteková Vanessa 1. B
18
19
20
21
22

 

2. ročník, 1. časť K. Bačová
1 Bistar Pavol
2 Bobrovská Veronika
3 Boďová Lea
4 Bullová Barbora
5 Kachútová Karolína
6 Korčuška Michal
7 Kováliková Barbora
8 Kubašková Katarína
9 Kuboš Patrik
10 Lofaj Damián
11 Malatinka Filip
12 Malatinková Lea
13 Mrázeková Sára
14 Nákačka Matúš
15 Revajová Alexandra
16 Stacherová Nela
17 Stas Serafín
18 Šľachta Dominik
19 Veselá Aneta
20 Žielonka Michal
21 Žuffa Juraj
3. ročník, 1. časť K. Bačová
1 Betušťáková Tamara Lujza
2 Ďaďová Ema
3 Ficek Adam
4 Hradská Klára
5 Chromeková Vanessa
6 Kliment Adam
7 Kormaňáková Radka
8 Kurňavka Patrik
9 Maceková Timea
10 Michnová Vanesa
11 Regulyová Laura
12 Slimáková Ema
13 Straka Martin
14 Stroková Lívia Mária
15 Štefanová Ema
16 Švedová Anita
17 Tomadlíková Natália
18 Ujmiaková Viktória
19 Žáková Daniela
20
4. ročník, 1. časť UTOROK 14:15 – 15:00 E. Šimičáková
1 Britanová Sandra
2 Brunčáková Rebeka
3 Činčarová Alexandra
4 Knaperek Marcel
5 Kováčiková Martina
6 Kubíková Sofia
7 Kučka Peter
8 Leginusová Chiara
9 Pániková Tatiana
10 Pavlová Silvia
11 Regulyová Alexandra
12 Stasová Salome
13 Vidiečan Dušan
14 Vraštiaková Romana ?
13
14
1. ročník, 2. časť UTOROK 15:25 – 16:35 B. Kortman
1 Cvoligová Barbora
2 Holubčíková Michaela
3 Jandurová Paula
4 Kičinová Karin
5 Krížová Nina
6 Lorinc Jakub
7 Murcinová Karin
8 Murinová Alexandra
9 Nákačková Lucia
10 Rošťáková Alena
11 Slimák Radovan
12 Vaseková Liliana
13 Zumrík Thomas
14 Zumrík Timotej Philip
15 Žuffa Branislav
16
2. ročník, 2. časť UTOROK 16:35 – 17:45 B. Kortman
1 Cvoligová Kristína
2 Furťo Adrián
3 Hrnčiarová Alexandra
4 Kudzbelová Rebeka
5 Lajmon Daniel
6 Paveleková Sofia
7 Rusnáková Kristína
8
3. ročník, 2. časť UTOROK 17:45 – 18:55 B. Kortman
1 Baláková Alexandra
2 Bažík Dávid
3 Benický Šimon
4 Čuporáková Radka
5 Dubeňová Paula
6 Janíková Annamária
7 Klocháň Tomáš
8 Matkuliaková Mária
9 Motýľová Karin
10 Stacherová Sofia
11 Suľová Nina
12 Štec Tobiáš
13
14

Vyučovanie podľa horeuvedeného rozvrhu začína 10. 9. 2018.

Zadelenie do skupín je len predbežné. Prípadná zmena je možná po dohode s pedagógom. Zmena vyhradená.

 

 

Rozvrh hodín k stiahnutiu tu