PRIJÍMAME NOVÝCH ŽIAKOV

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Vendelína Habovštiaka v Nižnej oznamuje všetkým záujemcom o štúdium, že v období od 20. mája do 14. júna 2019 budú prebiehať prijímacie skúšky v týchto študijných odboroch:

  • hudobný 
  • výtvarný
  • tanečný
  • literárno-dramatický

V hudobnom odbore je možné prihlásiť sa na hru na týchto nástrojoch:

  • klavír
  • husle
  • gitara
  • flauta
  • akordeón
  • spev

Prijímacie skúšky sa budú konať v budove ZUŠ v Nižnej vždy v popoludňajších hodinách od 13.00 – 16.30 hod., a v hudobnom odbore pozostávajú z predvedenia dvoch ľubovoľných piesní a skúšky rytmu.

Riaditeľstvo ZUŠ V. Habovštiaka v Nižnej

Be the first to comment

Leave a Reply