Personálne obsadenie školy v šk. roku 2017/2018

Vedenie školy:

Peter Kučka: riaditeľ školy

Alena Hlavajová: zástupkyňa riaditeľa školy

 

Pedagógovia v hudobnom odbore:

 1. Katarína Bačová – zobcová flauta, priečna flauta
 2. Elena Balleková – akordeón
 3. art. Pavol Bažík – spev
 4. Mgr. Mária Bistarová – klavír
 5. Alena Hlavajová – klavír
 6. Mgr. Bohuslav Kortman – husle
 7. Mário Kubas – gitara
 8. Peter Kučka – husle
 9. Mgr. Janka Kučková – husle
 10. Petra Kučková – husle
 11. Monika Madleňáková – klavír
 12. Magdaléna Matúšová – husle
 13. Mgr. Marta Podbieľančíková – klavír – MD
 14. Mgr. Zdeno Reguly – zobcová flauta, gitara
 15. Zuzana Suchánková – zobcová flauta
 16. Dávid Šándor – gitara
 17. Mgr. Eva Šimičáková – klavír
 18. Miroslav Štefan – husle
 19. Juraj Tomadlík – klavír, akordeón
 20. Zuzana Zuberská – klavír
 21. Zuzana Žuffová – klavír

 

Pedagógovia v tanečnom odbore:

 1. Ľubomír Jarolín
 2. Mgr. Miroslava Malatinková,

 

 Pedagógovia vo výtvarnom odbore:

 1. Mgr. Barbora, Tekeľová
 2. Bc. Natália Stasová

 

Pedagógovia v literárno – dramatickom odbore:

 1. Mgr. Jaroslav Broz
 2. Mgr. Zdena Brozová

 

Nepedagogickí zamestnanci:

 1. Oľga Mišíková
 2. Anna Pazúriková
 3. Miroslav Rosina
 4. Ing. Dušan Števek
 5. Marianna Štubendeková
 6. Darina Zajacová